A földművelésügyi miniszter a Hungarikum Bizottság elnökeként a nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtésének, népszerűsítésének, megismertetésének, megőrzésének és gondozásának támogatására nyílt pályázatot hirdet.

A pályázat célja a magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény szerinti települési, tájegységi, megyei, külhoni nemzeti értékek gyűjtése, rendszerezése és megismertetése, a külhoni értékgyűjtő mozgalom megszervezése és népszerűsítése, külhoni települési, tájegységi értéktárak létrehozása magyarországi és külhoni önkormányzatok, civil szervezetek együttműködése által, valamint hagyományos népi mesterségek továbbörökítését célzó programok megvalósítása.

Támogatási célterületek:

1. Közös projektek megvalósítása határon túli magyarok lakta településekkel, megyékkel együttműködésben (két azonos szakmai színvonalú pályázat esetében az értékelés során előnyt élvez az a pályázat, amely már meglévő testvér-települési megállapodást is tartalmaz), mely az értékgyűjtés módszertana tekintetében tapasztalatátadásra, hazai és külhoni értékgyűjtésre, külhoni értéktárak létrehozására és működtetésére, a nemzeti értékek népszerűsítésére, közös rendezvények megvalósítására irányul.

2. Hagyományos népi mesterségek, kihalófélben lévő szakmák továbbörökítését célzó magyarországi programok, alkotótáborok szervezése, tananyag összeállítása.
 

A pályázat benyújtására jogosultak köre az egyes pályázati célok tekintetében:
 
1. célterület esetében:
• értéktár bizottságot működtető települési önkormányzatok,
• megyei önkormányzatok, valamint
• települési önkormányzat által az értéktár bizottság működtetésével megbízott civil szervezetek.
2. célterület esetében:
• civil szervezetek (melyek alapító okiratában, vagy alapszabályában szerepel a kézműves hagyományok megőrzésének feladata).

A rendelkezésre álló forrás 110 millió forint, melyből az I.-es támogatási célterületre 100 millió forint, a II.-es célterületre 10 millió forint jut.

A pályázattal elnyerhető vissza nem térítendő támogatás összege egy pályázó esetében 1.000.000 forinttól 3.000.000 forintig terjedhet. A támogatás mértéke az összes elszámolható költség 100%-a.

A pályázatokat 2015. november 16-tól 2015. december 15.-én 23. óra 59 percig lehet elektronikusan feltölteni.

(forrás: http://www.nakvi.hu/)