Az Európai Unió 1992-ben hozta létre az EU ökocímke rendszert, a fogyasztási cikkek (az élelmiszerek, az italok, a gyógyszerek, állatgyógyászati készítmények és orvosi eszközök kivételével) és a szolgáltatások (a továbbiakban együtt: termékek) környezetvédelmi célú megkülönböztető jelölésére.

Az önkéntes közösségi rendszer létrehozásának célja, egy az egész Unióban egységesen elfogadott és alkalmazott minősítő rendszer létrehozása volt, a fogyasztók pontos, tudományosan megalapozott és hiteles tájékoztatására azokról a termékekről, amelyek teljes életciklusukat tekintve kisebb környezeti hatással járnak, mint a hasonló rendeltetésű termékek. A környezetbarát vásárlási szokások kialakulása ösztönzően hat a gyártókra, szolgáltatókra, forgalmazókra is, azaz a jó minőségű és kedvező környezeti tulajdonságú termékek előállítására, forgalmazására, azaz a környezetbarát gazdasági szerkezet kialakítására.

Pályázhatnak gyártók, szolgáltatók, importőrök, valamint nagy- és kiskereskedelmi forgalmazók is. (Ez utóbbiak csak a saját márkanevükön forgalomba hozott termékekre.)

Pályázatot azon EU tagországok Illetékes Testületéhez lehet benyújtani, ahol a terméket előállították. Az Európán kívül gyártott termékek esetében azon európai tagországok Illetékes testületéhez lehet pályázattal fordulni, ahol a terméket forgalomba hozzák. Ha a terméket több tagállamban, azonos formában állítják elő, a pályázó választhat, hogy az érintett tagországok közül melyikhez nyújtja be a pályázatát.

Az ökocímke megszerzésére olyan termékekkel lehet pályázni, amelyekre elfogadott EU kritériumrendszer van, és amelyek megfelelnek a termékcsoport definíciónak és a termékkel szemben támasztott követelményeknek.

Minden termékre külön pályázatot kell benyújtani, de ugyanazon termékcsoportba tartozó, azonos minőségű és összetételű termék esetén, legfeljebb 5 db termék egy pályázatban történő minősítését is lehet kérni.

Pályázók lehetnek az adott termékcsoporthoz tartozó termékek gyártói, szolgáltatói, forgalmazói és importőrei.

(forrás: okocimke.hu)