Olyan kiírások, melyekben napelemes rendszerek telepítésére pályázhatnak a cégek elsősorban a KEHOP és a GINOP keretei között várhatók a 2014-2020-as ciklusban.

Nagy hangsúlyt kap a megújuló energiaforrások támogatása a következő ciklusban, ezt az ország Nemzeti Reform Programjának vállalásai is tovább erősítik. Tehát nagy támogatottságra számíthatnak azok, akik napelemes rendszert szeretnének telepíteni.

A 2014-2020-as időszakra vonatkozó Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP)a magyar gazdaság növekedését szolgálja.

Kiemelt uniós cél az alapanyag- és energiahatékonyság javítása és az alacsony károsanyag-kibocsátás biztosítása is, ezért részben GINOP forrásokból történik az örökölt, elavult és rendkívül alacsony energiahatásfokú hazai épületállomány felújítása is.

A lakóépületek energiahatékonyságának javítása érdekében a lakosság a közösségi szabályok értelmében visszatérítendő támogatások keretében részesülhet támogatásban.

A napelem nagy támogatásra számíthat a GINOP 6. pontjában meghatározott célok alapján:

6. prioritás: A vállalkozói szektor versenyképességének erősítése a közvetlen energiaköltségek összesített csökkentésével az energiahatékonyság és a megújuló energiaforrások alkalmazásának növelése által.

Várható intézkedések:

Épületek energiahatékonysági korszerűsítése, megújuló energiaforrások alkalmazása:
• Gazdasági-termelési folyamat energiahatékonysági korszerűsítése, megújuló energiaforrások alkalmazása

Lehetséges kedvezményezettek:

•  Az alacsony energiahatékonyságú infrastruktúrával rendelkező KKV-k minden konvergencia régióban.

Három fő célkitűzést fogalmazott meg 2020-ig az Európa 2020 Stratégia az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés elérésének alappilléreiként, a klíma- és energiapolitika területén. A kitűzött célok a üvegházhatású gázok 20%-os csökkentése az 1990-es szinthez képes, a megújuló energiaforrások felhasználásának 20%-ra történő növelése a teljes energiafogyasztáson belül, valamint 20%-os energiahatékonyság-javulás.

A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) valamennyi fejlesztési terület és beavatkozási irány esetében érvényesülnie kell négy egymással szoros kapcsolatban lévő célnak. Ezek pedig a klímaváltozás kedvezőtlen hatásainak megelőzése és mérséklése, az alkalmazkodóképesség javítása, az erőforrás-felhasználás hatékonyságának fokozása,a szennyezések és terhelések megelőzése és mérséklése, valamint az egészséges és fenntartható környezet biztosítása.

A KEHOP prioritástengelyei:

• 1.prioritás: A klímaváltozás hatásaihoz való alkalmazkodás
• 2.prioritás: Települési vízellátás, szennyvízelvezetés és -tisztítás, szennyvízkezelés fejlesztése
• 3.prioritás: Hulladékgazdálkodással és kármentesítéssel kapcsolatos fejlesztések
• 4.prioritás: Természetvédelmi és élővilág-védelmi fejlesztések
• 5.prioritás: Energiahatékonyság növelése, megújuló energiaforrások alkalmazása
• 6.prioritás: Az energiahatékonyság növelését és a megújuló energiaforrások használatát ösztönző pénzügyi eszközök
• 7.prioritás: Technikai segítségnyújtás

A napelem nagy támogatásra a KEHOP 5. és 6. prioritásában meghatározottak szerint.

5. prioritás: Energiahatékonyság növelése, megújuló energiaforrások alkalmazása

Várható intézkedés:

• a megújuló energiaforrások felhasználásának növelése

Lehetséges kedvezményezettek:

• társaságok, mint megújuló energiát előállító erőműveket létesítők,
• villamos energia-termelői engedélyesek,
• gazdasági társaságok

Várható intézkedések:

• épületek energiahatékonysági korszerűsítése megújuló energiaforrások alkalmazásának kombinálásával,
• illetve új közel zéró szén-dioxid kibocsátású épületek létesítése.

Lehetséges kedvezményezettek:
•  lakosság,
• központi költségvetési szervek,
• nonprofit szektor (kivéve önkormányzat),
• közszolgáltatást végző gazdasági társaságok.
• Várható intézkedés:
• az energiatudatosság növelése komplex szemléletformálási programok megvalósításán keresztül.
• Lehetséges kedvezményezettek:
• nonprofit szektor,
• önkormányzatok, központi költségvetési szervek,
• oktatási intézmények,
• lakosság,
• gazdasági társaságok.

6. prioritás: Az energiahatékonyság növelését és a megújuló energiaforrások használatát ösztönző pénzügyi eszközök.

Várható intézkedések:

• a megújuló energiaforrások alkalmazására irányuló beruházások finanszírozáshoz való hozzájutásának elősegítése,
• az energiahatékonysági fejlesztések finanszírozáshoz való hozzáférésének javítása.

Lehetséges kedvezményezettek:

• országos fiókhálózattal rendelkező pénzügyi közvetítők.

(forrás: http://www.pmkik.hu/world/pmkikweb.nsf/id/61D72DE6160401F)