A Munkaügyi Központoknál ismét lehetőség van a zölddel jelölt területeken bér és járulék támogatás igénybevételére a hátrányos helyzetű munkavállalók után.

Kik számítanak hátrányos helyzetű munkavállalóknak?
A programban résztvevő álláskereső hátrányos helyzetű álláskeresőnek tekinthető amennyiben
1. legfeljebb alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezik, vagy
2. az ötvenedik életévét betöltötte, vagy
3. 25. életévét nem töltötte be, vagy
4. a munkaügyi kirendeltsége legalább hat hónapja álláskeresőként tartja nyilván, vagy
5. a saját háztartásában egy vagy több eltartott személlyel egyedül élő felnőtt, vagy 12 hónapon belül gyermekgondozási segélyben, gyermeknevelési támogatásban, illetőleg terhességi gyermekágyi segélyben, gyermekgondozási díjban vagy ápolási díjban részesült, vagy
6. 12 hónapon belül előzetes letartóztatásban volt, szabadságvesztés, vagy elzárás büntetését töltötte, vagy
7. megváltozott munkaképességű személy [az Flt. 58. § (5) bekezdés m) pont szerint] testi vagy szellemi fogyatékos, vagy akinek az orvosi rehabilitációt követően munkavállalási és munkahely-megtartási esélyei testi vagy szellemi károsodása miatt csökkennek.

Mekkora támogatás vehető igénybe?
A támogatás mértéke a munkabér és a ténylegesen átutalásra kerülő szociális hozzájárulási adója legfeljebb 70%-a lehet.
A támogatás legfeljebb négy hónap időtartamú foglalkoztatáshoz nyújtható. A munkaadónak vállalnia kell a munkavállaló munkaviszony keretében történő foglalkoztatását a támogatás folyósításának, továbbá a támogatás folyósítási időtartama 50%-ának megfelelő további időtartamban (együtt: a foglalkoztatási kötelezettség alatt).

Amennyiben felkeltette érdeklődését a fenti cikkünk keressen minket az e-mail címen, vagy a 06-30/448-0920 telefonszámon.