A Széchenyi 2020 keretében megjelent a „Digitális szakadék csökkentése” című (GINOP-6.1.2-15 kódszámú) kiemelt projekt felhívás.

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program prioritásainak kiemelt célja a munkaerő-kínálat fejlesztése, egyrészt a kompetenciafejlesztés és a felnőttképzés támogatásával, másrészt a képzési rendszernek a gazdaság igényeihez igazodó fejlesztésével.

A munkaképes korú, digitális készségekkel nem rendelkező lakosság digitális alapkompetenciáinak fejlesztése azért fontos, mert az egyik legfontosabb munkaerő-piaci kulcskompetencia, ugyanis az IKT technológiák ismerete és a használatukra vonatkozó készségek, tudás megszerzése, elsajátítása és folyamatos fejlesztése egyéni szinten alapvető feltétele a XXI. századi munkaerőpiacra történő sikeres belépésnek.

A program fontos célja az IKT eszközök használatára való motiválás és az internet használat igénybevételének megteremtése, a digitális jártasság fejlesztése a munkavállalási korú hátrányos helyzetű célcsoportok számára, illetve a közösségi internet szolgáltató helyek használatára való ösztönzés. Valamint mivel a digitálisan írástudatlanság részben szemléletbeli okokra is visszavezethető a kompetenciafejlesztésnek a motivációt erősítő szemléletformálással is szükséges párosulnia.

A konstrukció alapvető célja a felnőtt lakosság körében a digitális írástudatlanság csökkentése, a digitális alapkompetenciáik fejlesztése, ami hozzájárul a gazdaság versenyképességének növeléséhez. A cél elérését a Kormány a programot lebonyolító szervezetekkel tervezi megvalósítani.

A felhívás, most kiemelt projekt, tehát 1 pályázat nyer, így KKV-k közvetlenül nem tudnak pályázni. A támogatott támogatási kérelmek várható száma 1 db, tehát most 1 pályázó nyer, azután rajta keresztül vehetik igénybe a KKV-k a pályázati lehetőséget.

A felhívás célcsoportjába azon kereskedelmi és iparkamarák, illetve szakmai szervezetek tartoznak, amelyek komplex programjuk révén egy országos tanácsadói hálózatot kiépítve, szakmai rendezvények megtartásával, kommunikációs és egyéb tevékenységek révén hozzájárulnak a hazai kevésbé fejlett régiókban működő mikro-, kis- és középvállalkozások korszerű szemléletének és üzleti tudásának növeléséhez

A program célcsoportjai a hátrányos helyzetű, különösen az alacsony iskolai végzettségű, digitális készségekkel nem rendelkező, munkavállalási korú személyek a kevésbé fejlett régiókban. A programba bevont célcsoportok Magyarország munkavállalási korú lakossága, akik képesek megfelelő motivációval és megszólítással munkaerő-piaci helyzetük javítása, a munkáltatók elvárásainak való megfelelés céljából tanulni.  A projekt kiemelt célcsoportja a hátrányos helyzetű személyek, köztük is elsősorban az alacsony iskolai végzettségűek.

A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 8,95 milliárd forint.

A támogatási kérelem benyújtása 2015. április 30-tól – 2015. június 30-ig lehetséges.

(forrás: http://palyazat.gov.hu/megjelent_a_digitalis_szakadek_csokkenteset_tamogato_felhivas)