Az MVH weboldalán megjelent a az 1/2016-os MVH közlemény az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) és az Európai Halászati Alapból (EHA) támogatott intézkedések 2016. évi program szintű monitoring adatszolgáltatás teljesítésének részletes szabályairól.

A monitoring adatszolgáltatási kötelezettség – a 4. pontban foglalt korlátozásokkal – kiterjed

a) az EMVA által társfinanszírozott, 2007-2013-as programozási időszakban elfogadott vidékfejlesztési program (a továbbiakban: ÚMVP) keretében igénybe vett támogatások felhasználására,

b) az EMVA-ból finanszírozott Nemzeti Vidékfejlesztési Terv (a továbbiakban: NVT) azon intézkedései keretében igénybe vett támogatások felhasználására vonatkozó monitoring adatszolgáltatásra, amelyek az 1698/2005/EK tanácsi rendeletben előírt vidékfejlesztési támogatásra történő átmenet szabályainak megállapításáról szóló 2006. szeptember 5-i 1320/2006/EK bizottsági rendelet szerinti áthúzódó tételeknek minősülnek,

c) az EHA által társfinanszírozott Halászati Operatív Program (a továbbiakban: HOP) 2. prioritási tengelyében meghatározott célok megvalósítását segítő támogatásokra, a vízi környezetvédelemmel kapcsolatos intézkedés kivételével.

2. Az ügyfél adatszolgáltatása akkor tekinthető teljes körűnek, ha minden olyan jogcím esetében eleget tett a monitoring adatszolgáltatási kötelezettségének, amelyre vonatkozóan támogatási határozat meghozatalra vagy szerződés megkötésre került.

3. Az ügyfél adatszolgáltatási kötelezettsége az 1. pont a)-b) alpontja esetében a támogatási határozat meghozatalát vagy a szerződés megkötését követő évtől kezdődően áll fenn, a
határozat meghozatalát vagy a szerződés megkötését követő nappal kezdődő időszakra vonatkozóan. Az 1. pont c) alpontja esetében az ügyfél adatszolgáltatási kötelezettsége a támogatási határozat közlését követő évtől a kötelező üzemeltetési időszak végét követő évig áll fenn.

A monitoring adatszolgáltatást ügyfélkapun tehető meg  2016. évben január 25. és március 4. között.

Részletek: itt

(forrás: mvh.gov.hu)