A Kormány 42/2016. (III. 9.) Korm. rendelete a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet módosításáról a Magyar Közlöny 2016. évi 33. számában jelent meg.

A Kormányrendelet 115. §-a a következő ponttal egészül ki:
„(2a) A biztosítéknyújtási kötelezettség alól a 84. § (1) bekezdése alapján mentes közszféra szervezet kedvezményezett számára az előleg azonnali kifizetésre kerül a támogatási szerződés megkötését követően, ha a támogatási kérelem benyújtásával egyidejűleg vagy a szerződéskötési folyamat során az előlegigénylési dokumentációt is benyújtja.”
Ennek értelmében az az előlegigénylés pozitív elbírálása esetén a beérkezéstől számított 15 napos határidő helyett most már haladéktalanul sor kerülhet a támogatási előleg kifizetésére a közszférába tartozó szervezetek esetében.

A Kormányrendelet 116.§ (2) bekezdése is módosult:
„(2) AA támogatási előleg mértéke és összege nem haladhatja meg a megítélt támogatás összegének
a) 25%-át, de legfeljebb egymilliárd forintot,
b) belföldi természetes személy, mikro-, kis- és középvállalkozás, közszféra szervezet, civil szervezet, egyházi jogiszemély, nonprofit gazdasági társaság és köztestület kedvezményezett esetén 50%-át, de legfeljebb egymilliárd forintot,
c) kutatás, műszaki fejlesztés esetén 75%-át, de legfeljebb egymilliárd forintot,
d) EMVA forrás esetén 50%-át.

Továbbá a támogatási előleg kifizetését követő időközi kifizetésre benyújtandó igénylés határideje is módosult. Míg eddig az időközi kifizetési igénylés benyújtására a támogatási előleg kifizetését követő 6 hónapon belül volt szükség, mostantól ezt az igénylést 8 hónapon belül kell benyújtani.

(forrás: kozlonyok.hu)