A gazdálkodók érdekeit figyelembe véve a Miniszterelnökség módosította a „Mezőgazdasági termékek értéknövelése és erőforrás-hatékonyságának elősegítése a feldolgozásban” címmel megjelent pályázatot.

Annak érdekében, hogy az ügyfeleknek elegendő idejük legyen előkészíteni a pályázati dokumentumokat, a kérelmeket első körben 2016. február 25. és 2016. április 25. között küldhetik be elektronikus úton.

A Vidékfejlesztési Program keretében 2015. december 28-án megjelent pályázati felhívással a kormány olyan fejlesztések támogatására nyújt lehetőséget, melyek összhangban vannak Magyarország közép- és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiájával, valamint az egyes szakágazati stratégiákkal. A célok elérése érdekében a Miniszterelnökség a 151 milliárd forint keretösszegű felhívás módosítása mellett döntött.

A szaktárca a beérkezett észrevételek felülvizsgálatát követően értelmezést segítő pontosításokat, egyszerűsítéseket végzett a felhívás szövegében. Többek között meghatározta a monitoring adatszolgáltatás részét képző adatokat, a foglalkoztatotti létszám növelésére új értékelési rendszert, valamint a felhívás mellékletébe üzleti tervet dolgozott ki. Fontos változás, hogy a rendelkezésre álló forrás maximális felhasználása érdekében a benyújtási határidő meghosszabbodott.

Az érintettek pályázatukat és kifizetési kérelmüket 2016. február 25-e és 2018. február 25-e között nyújthatják be a www.mvh.gov.hu weboldalon. Ezen időszak alatt a felhívásban feltüntetett értékelési határnapokig benyújtott projekteket bírálják el együttesen.

(forrás: kormany.hu, Miniszterelnökség)