Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Felhívás az egyedi, illetve térségi ivóvízminőség-javító rendszerek kiépítésével és a lakosság egészséges ivóvízzel való ellátásához kapcsolódó projektek megvalósításra – szakaszolt projektek” című (KEHOP-2.1.4 kódszámú) kiemelt felhívás.

A támogatási kérelmek benyújtása 2015. július 31-től 2017. július 31-ig lehetséges.

Felhívjuk a támogatást igénylők figyelmét, hogy a felhívás módosulásai az alábbi pontokat érintik:

a Felhívás 4.1 pontja (Támogatást igénylők köre) az alábbi tartalommal módosításra került:
„A felhívásra a mindenkor hatályos Éves Fejlesztési Keretben (a továbbiakban: ÉFK) nevesített projektek kapcsán van lehetőség támogatási kérelem benyújtására az alábbi formában.”
Támogatási kérelmet: települési önkormányzat önállóan, települési önkormányzatok társulása, az NFP (mint konzorciumvezető), továbbá az a-b. pontban megjelölt szervezetek konzorciuma nyújthat be.

a Felhívás 4.2 pontja a Támogatásban nem részesíthetők köre kiegészítésre került.:
a közúti kereskedelmi árufuvarozást végző vállalkozások számára nyújtott támogatásra
nehéz helyzetben lévő vállalkozások részére;
a 2010/787/EU tanácsi határozat értelmében, a szénágazatban tevékenységet végző vállalkozásoknak
továbbá a Közszolgáltatásért járó ellentételezés jogcím esetén nem nyújtható támogatás esetében a szárazföldi közlekedés területén működő vállalkozások részére

a Felhívás 5.5 pontja (Az elszámolható költségek köre) pontosításra került és kiegészült az alábbi tartalommal: „Saját teljesítés keretében végzett Közbeszerzési, Projektmenedzsment és Műszaki ellenőri tevékenységek költségeinek elszámolására a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet 7. § (3) pontjában leírtakkal összhangban kizárólag az NFP jogosult.”, valamint
módosításra került a Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségei alpontja.

a Felhívás 5.6.1 pontja (Általános feltételek) kiegészítésre került a következőkkel: A kivitelezői szerződés(ek) szerződéses feltételeinek az Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils (a továbbiakban: FIDIC) szerződéses feltételeken kell alapulniuk. (FIDIC „Piros” Könyv – Építési munkák szerződéses feltételei Megbízó által megtervezett magas- és mélyépítési munkákhoz vagy FIDIC „Sárga” Könyv – A vállalkozó által tervezett gépészeti és villamos berendezések tervezése-építése szerződésesfeltételei a kiegészítő magas- és mélyépítési munkákkal – mindkét esetben a legfrissebb kiadású könyv alapján). A tervezés tekintetében kettős finanszírozás nem valósulhat meg.

a Felhívás 5.6.1 pontja (Általános feltételek) kiegészítésként került bele: A megvalósuló közmű beruházások üzemeltetőjének és vagyonkezelőjének kiválasztása során a támogatást igénylőnek alkalmaznia kell a Vksztv. és a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II. 27.) Korm. rendeletnek, valamint a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet XXVII. fejezetében, a közműberuházásokra vonatkozó szabályokat

a Felhívás 6. pontja (A támogatási kérelem elkészítése során csatolandó mellékletek listája) pontosításra került és kiegészült egy figyelemfelhívással.

a Felhívás 7. pontja (További információk) módosult és kiegészítésre került.

a Felhívás 8.1 pontja (Tájékoztatás a jogszabályi háttérről) kiegészült a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelettel és a 1303/2013/EU számú rendelettel.

(forrás: palyazat.gov.hu)