A Széchenyi 2020 keretében megjelent „Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése” című (GINOP-1.2.1-15 kódszámú) felhívás módosult.

Az alábbiak szerint módosult:

• A Felhívás 3.2. pontjában a gyártáshoz kapcsolódó új termelő eszköz beszerzése és az új termelő eszköz működtetéséhez szükséges infrastrukturális és ingatlan beruházás tevékenységekhez tartozó tevékenységek esetében az új megújuló energiatermelő eszközök beszerzése kapcsán új támogatási jogcím (A közvetlen energiaköltségek összesített csökkentése az energiahatékonyság és a megújuló energiaforrások alkalmazásának növelése által) és új támogatási kategória (Megújuló energia termeléséhez nyújtott beruházási támogatás) került meghatározásra.

• A Felhívás 4.2. pontja kiegészült a megújuló energia termeléséhez nyújtott beruházási támogatás támogatási kategóriához tartozó kizáró okokkal.

• A Felhívás 5.3. pontjában meghatározásra került a megújuló energia termeléséhez nyújtott beruházási támogatás esetén adható maximális támogatási mérték.

• A Felhívás 5.5.1 és 5.5.2 pontja pontosításra került az új megújuló energiatermelő eszköz költségtétel vonatkozásában.

• A Magyar Közlöny 2015. évi 187. számában, 2015. december 2-án megjelent a 361/2015. (XII. 2.) Korm. rendelet – A szabad vállalkozási zónák létrehozásának és működésének, valamint a kedvezmények igénybevételének szabályairól szóló 27/2013. (II. 12.) Korm. rendelet módosításáról, amely alapján a korábbi 1 080 településen felül további 122 település válik szabad vállalkozási zónává. Mindezek alapján módosul a Felhívás 5. és 6. számú melléklete.

•  A Felhívás 4. sz. melléklete (31-32. pont) kiegészült a megújuló energia termeléséhez nyújtott beruházási támogatás igénybevétele esetén alkalmazandó kizáró okokkal.

A szabad vállalkozási zónának minősülő településen megvalósuló fejlesztések 10 milliárd Ft-ról 30 milliárd Ft-ra módosult a felhívás keretösszege.

A felhívás fentiekben részletezett módosításai a felfüggesztést nem érintik.

(forrás: www.palyazat.gov.hu)