Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Fenntartható városi közlekedésfejlesztés” című (TOP-6.4.1-15 kódszámú) felhívás.

A felhívás módosulásai az alábbi pontokat érintik:

Módosításra került a Felhívás tartalomjegyzéket követő, ÁÚF-re vonatkozó hivatkozása:
„A Felhívás elválaszthatatlan része az Általános Útmutató a Felhívásokhoz c. dokumentum (a továbbiakban: ÁÚF), amelynek hatályos verziója megtalálható a www.szechenyi2020.hu honlapon.

A Felhívás, az ÁÚF, a szakmai mellékletek és a támogatási kérelem adatlap együttesen tartalmazzák a támogatási kérelem elkészítéséhez szükséges összes feltételt.”
A Felhívás 3.4.2 pont első bekezdése a következőre változott:
„Támogatás abban az esetben folyósítható az adott tevékenység megvalósítására, amennyiben a fejlesztéssel érintett ingatlan(ok)nak az ÁÚF c. dokumentum 7. foglaltaktól eltérően az alábbi feltételeknek megfelelő rendezett tulajdoni viszonyait a támogatást igénylő biztosítja, igazolja – az ÁÚF vonatkozó rendelkezéseitől eltérően – legkésőbb közbeszerzésre vonatkozó mérföldkő teljesítéséig.”

A Felhívás 3.5.1 Indikátorok pontján belül törlésre került a „Kialakított kerékpárforgalmi létesítmények hossza” indikátor minimálisan elvárt célértéke.
Jogszabályváltozás miatt módosításra került a Felhívás 4.4 Kiválasztási kritériumok és a kiválasztási eljárásrend pontján belül az 1. „Nem hiánypótoltatható jogosultsági kritériumok:” a) pontja:
„a támogatást igénylő által benyújtott nyilatkozat elektronikus és – elektronikus aláírás használatának kivételével – papír alapú példánya hiánytalan, hibátlan és határidőben benyújtásra került.”

Jogszabályváltozás miatt törlésre került a Felhívás 4.4 Kiválasztási kritériumok és a kiválasztási eljárásrend pontján belül az 1. „Nem hiánypótoltatható jogosultsági kritériumok:” c) pontja:
c)    „a támogatási kérelemben tervezett fejlesztés az európai uniós állami támogatási szabályok alapján támogatható.”

Törlésre került a Felhívás 4.4 Kiválasztási kritériumok és a kiválasztási eljárásrend pontján belül a 2. „Hiánypótoltatható jogosultsági szempontok” e) és f) pontja.
e)    „A támogatást igénylő és a támogatási kérelem tárgya nem tartozik a Felhívás 4.2. pontjában és az „Általános Útmutató a Felhívásokhoz” c. dokumentum 2. pontjában meghatározott kizáró okok alá.

f)    „A támogatást igénylő vállalja a Felhívás 3.2 és 3.4 pontjában meghatározott előírások teljesítését.”

A Felhívás 4.4 3. Tartalmi értékelési szempontok pont 10.1 pontja kiegészítésre került az alábbival:
„A belső arányokra vonatkozó előírásokat a projekt betartotta.
A beruházás az európai uniós állami támogatási szabályok alapján támogatható.”

A Felhívás 4.4 3. Tartalmi értékelési szempontok pont 2.3 és 4.2 pontjai duplikálás miatt törlésre kerültek, a törlésre kerülő pontokat a szempontrendszer egyéb szempontjai már ellenőrzik:
„A fejlesztési elképzelés reálisan járul hozzá a releváns indikátorteljesítéshez.”
„A projektadatlapon a mérföldkövek a felhívás feltételrendszere és megadott határidői szerint kerültek tervezésre.”

Jogszabályváltozás miatt a Felhívás 5.4 Előleg igénylése pontján belül a szállítói finanszírozás esetén biztosítandó szállítói előleg mértéke 30%-ról 50%-ra emelkedett.

Az 5.5 Az elszámolható költségek köre ponton kiegészült az alábbi előírással:
„A konzorciumi tagok a projekt keretén belül egymástól anyagot, árut, szolgáltatást, eszközt, immateriális javakat nem vásárolhatnak.”

Az 5.5 Az elszámolható költségek köre ponton belül a Projektelőkészítés költségei és a Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségei címsorok kiegészítésre a kerültek a következővel: „(saját  teljesítésben is elvégezhető a 272/2014. (XI.5.) Korm. rend. 5. melléklete szerint).”

Törlésre került a Felhívás 5.5 Az elszámolható költségek köre pontjából az alábbi bekezdés:
„A kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége a „Széchenyi 2020 Kedvezményezettek Tájékoztatási Kötelezettségei útmutató és arculati kézikönyv „KTK 2020“” című melléklet elemei esetében a Felhívás „Kommunikációs csomagok egységárai” című mellékletében meghatározott egységárak alapján egyszerűsített elszámolás keretében számolható el.”

A Felhívás 5.5 pontjában a napidíj egyszerűsített elszámolásának jogszabályi hivatkozása jogszabályváltozás miatt 437/2015. (XII. 28.) Korm. rendeletre módosult.

A Felhívás 7. További információk ponton belül az ÁÚF tartalomjegyzéke kiegészítésre került a 3. d) valamint a 12. ponttal
d)    „„A támogatási kérelmek benyújtásának és elbírálásának módja területi kiválasztási eljárásrendben”

„12.  A környezetvédelmi, esélyegyenlőségi és a nők és férfiak egyenlőségét biztosító követelmények.”

A „Kommunikációs csomagok egységárai” c. melléklet neve módosításra került „Kommunikációs csomagok keretében elszámolható költségek felső korlátai” –ra.
Közzétételre került a felhívás „Kommunikációs csomagok keretében elszámolható költségek felső korlátai” c. melléklete.

A Felhívás „7. Útmutató a fenntartható városi mobilitási terv készítéséhez” című melléklete helyett a „7. Tájékoztató a Fenntartható Városi Mobilitási Terv (SUMP) készítéséről” melléklete került közzétételre

Közzétételre került Nagykanizsa Megyei Jogú Város területspecifikus melléklete.

Székesfehérvár Megyei Jogú Város területspecifikus mellékletében 2016. szeptember 30-ig meghosszabbításra került a projektek benyújtási határideje.

Pontosításra került a Magyar Államkincstár elérhetősége az alábbi területspecifikus mellékletekben:
a.    Békéscsaba Megyei Jogú Város
b.    Debrecen Megyei Jogú Város
c.    Dunaújváros Megyei Jogú Város
d.    Győr Megyei Jobú Város
e.    Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város
f.    Kaposvár Megyei Jogú Város
g.    Kecskemét Megyei Jogú Város
h.    Nyíregyháza Megyei Jogú Város
i.    Salgótarján Megyei Jogú Város
j.    Szekszárd Megyei Jogú Város
k.    Székesfehérvár Megyei Jogú Város
l.    Szeged Megyei Jogú Város
m.    Sopron Megyei Jogú Város
n.    Székesfehérvár Megyei Jogú Város
o.    Tatabánya Megyei Jogú Város

(forrás: palyazat.gov.hu)