Az Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. pályázatot hirdet a „MOBIL-TÁRS” program elnevezésű támogatási program keretében Mobilitási program – Csoportos személyszállítás támogatása pályázat megvalósítására.

A program alapvető célja a csoportos létszámcsökkentésben érintett személyek új munkaadónál történő elhelyezkedésének támogatása, a munkaadónál felmerülő csoportos személyszállítás költségeinek megtérítésével.

A pályázati program keretében a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991.évi IV. törvény (továbbiakban: Flt.) 58.§ (5) bekezdés c) pontja szerinti munkaadók pályázhatnak, az alábbi kivétellel:

• költségvetési szervek és költségvetési rend szerint gazdálkodó szervek (KSH GFO kód: 3)
• nonprofit és egyéb nem nyereségérdekelt szervezet (KSH GFO kód: 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59 /kivétel a nonprofit gazdasági társaság KSH GFO kód 57)
• jogi személyiség nélküli nonprofit szervezet (KSH GFO kód: 6)
• egyéb gazdasági szervezet (KSH GFO kód:7)
• egyéni (nem piaci) gazdasági tevékenység (KSH GFO kód: 8) • önálló vállalkozó (KSH GFO kód: 23)

A pályázati program keretében az a munkaadó pályázhat, amely azon, az Mt. 71. §-ban rögzítettek szerinti csoportos létszámcsökkentés által érintett személyek csoportos személyszállításához kér támogatást:

• akiknek 2014. augusztus 12-ét követően szűnt meg a munkaviszonyuk, és akiket a pályázó a pályázat benyújtásakor legfeljebb 3 hónapja munkaviszony keretében foglalkoztat, vagy a pályázó vállalja, hogy támogató döntés esetén a döntést követő 30 napon belül e személlyel/személyekkel munkaszerződést köt;
• vagy akiknek a pályázat benyújtását követő 30 napon belül fog megszűnni a munkaviszonyuk, és a munkavállalót a döntésről a létszámcsökkentést végrehajtó munkáltató írásban tájékoztatta, valamint a pályázó vállalja, hogy támogató döntés esetén a döntést követő 30 napon belül e személlyel/személyekkel munkaszerződést köt.

Támogatási keretösszeg: 20.000.000 Ft. Támogatás formája: Vissza nem térítendő támogatás.

A pályázatok benyújthatók 2016. július 31-ig illetve visszavonásig.

(forrás: ofa.hu)