A Norvég Alap Zöld ipari innováció programjának pályázati felhívásai  megjelentek a norvegalap.hu honlapon.

A Zöld ipari innováció program központi pályázati felhívásában a „Hulladék mennyiségének és a levegő, víz, talaj szennyezésének csökkentése (1. alprogram)” illetve a „Környezetbarát termelési technológiák fokozottabb használata (2. alprogram)” célokra rendelkezésre álló teljes keretösszeg 4.790.528 €, melyből az 1. alprogramra 3.309.290 €, a 2. alprogramra 1.481.238 € került meghirdetésre.

Zöld ipari innováció program célja a zöld vállalkozások versenyképességének erősítése, meglévő iparágak zöldebbé tétele, zöld innovációk elterjesztése.

Jelen nyílt, egyfordulós pályázati felhívás keretében az alábbi alprogramterületek támogathatóak:

1. alprogram: Hulladék mennyiségének és a levegő, víz, talaj szennyezésének csökkentése

• hulladékgazdálkodás és kármentesítés;
• vízminőség védelme;
• levegőszennyezés csökkentése.

2. alprogram: Környezetbarát termelési technológiák fokozottabb használata

• nano-, foto-, biotechnológia, anyagtudomány, egyéb.

Egy pályázatban csak egy alprogramra lehet pályázni, egy Pályázó több pályázatot is benyújthat.

Projektgazda kizárólag Magyarországon székhellyel vagy telephellyel rendelkező, profitorientált gazdasági tevékenységet folytató jogi személyiségű gazdasági társaság lehet, melyben az állam vagy az önkormányzat közvetlen vagy közvetett tulajdoni részesedése – tőke vagy szavazati joga alapján – külön-külön vagy együttesen sem éri el a 25%-ot.

• Jogi személyiségű gazdasági társaság (GFO kód alapján2 : 11)

A Projektgazda önállóan vagy maximum 5 Projekt Partnerrel együtt (beleértve a norvég partnert is) nyújthat be pályázatot.

Projekt Partnerek lehetnek Magyarországon vagy Norvégiában székhellyel vagy telephellyel rendelkező

• jogi személyiségű gazdasági társaságok és szövetkezetek
• jogi személyiségű gazdasági társaság (11);
• szövetkezet (12),
költségvetési szervek és költségvetési rend szerint gazdálkodó szervek (pl. felsőoktatási intézmények, önkormányzatok) (GFO kód 3);
• jogi személyiségű nonprofit szervezetek
• szövetség és más egyesületi formák (52); • köztestület (54);
• alapítvány (56);
• nonprofit gazdasági társaság (57);
• egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezet (59).
 

Norvég féllel kialakított projekt partnerség a pályázatok értékelésénél előnyt jelent.

A pályázati konstrukció fix határidős, így a meghatározott határidőig benyújtott pályázatok a határidő leteltét követően, egyszerre kerülnek értékelésre.

A magyar nyelven kitöltött elektronikus pályázati űrlap benyújtásának határideje 2016. március 14. 16.00 óra.

Az elektronikus pályázati űrlap benyújtását követően nyomtatható nyilatkozatot legkésőbb 2016. március 14.  24.00 óráig kell postára adni.

A „Hulladék mennyiségének és a levegő, víz, talaj szennyezésének csökkentése (1. alprogram)” illetve a „Környezetbarát termelési technológiák fokozottabb használata (2. alprogram)” pályázatok  kitöltését az alábbi pályázói felületen (https://nora.norvegalap.hu/), az „Aktuális pályázati kiírások” gombra kattintva kezdheti meg.

Részletek: itt

(forras.norvegalap.hu)