A Széchenyi 2020 keretében megjelent az „Aktív turisztikai hálózatok infrastruktúrájának fejlesztése” című (GINOP 7.1.2 -15 kódszámú) kiemelt felhívás.

A Felhívás célja, hogy a természetjárás tág értelmezésével, a természetben megvalósuló, környezetbarát szabadidős tevékenységek integrált kapcsolatrendszerét hozza létre. A Felhívás öt járásmód fejlesztését öleli fel (gyalogos, kerékpáros (pl. EuroVelo), lovas, vitorlás, kenus), hozzájárulva Magyarországon az országos hálózatok kiépítésével az aktív és ökoturizmus kínálatának bővítéséhez. A megvalósuló fejlesztések minden korosztály számára megteremtik Magyarország megismerésének, biztonságos bejárhatóságának lehetőségét.

A tematikus utak, hálózatok fejlesztésének alappillére, hogy a teljes nyomvonal fejlesztése egységesen, rendszerszerűen valósuljon meg, és ezáltal járuljon hozzá a turisztikai szezon meghosszabbításához, a vendégszám növekedéséhez. A rendszer minden elemét – vonatkozzon ez a nyomvonal jelzésére, a szolgáltatásokra, kulturális kínálatra – egységes sűrűséggel és egységes arculattal javasolt fejleszteni annak érdekében, hogy a tematikus út piacképes termékké tudjon válni. A hálózatok kialakulásának alapvető feltétele az egységes tematika és az ezt kiegészítő, a bejárhatósághoz igazodó, azonos típusú és minőségi színvonalú szolgáltatáskínálat. A több megye (min. 3 megye) határán átívelő fejlesztések (természetjáró, kerékpáros, lovas, vízi útvonalak stb.) megvalósításával létrejönnek, illetve kiegészülnek az országos gerincvonalak, melyekhez a Terület és Településfejlesztési Operatív Program által támogatott hálózatok is kapcsolódhatnak.

A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 10 milliárd Ft.

A Felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak:

Önállóan támogatható tevékenység:

1. A Bejárható Magyarország keretprogramban rögzített járásmódoknak (lovas, vitorlás, túrakenu, kerékpáros, természetjárás) megfelelő útvonalak és megállópontok/állomáshelyek kialakítása (pl lovas megállópontok, vízi megállóhelyek, helyi hatású kikötők [max. 180 férőhelyig], kerékpárforgalmi létesítmények, turistaházak).

Önállóan nem támogatható, választható kapcsolódó tevékenységek:

1. Az attrakciók közvetlen környezetének fejlesztése (parkosítás, információs táblák, jelzésfestés, pihenőhelyek, kiszolgáló utak, gépjárműparkolók, az attrakciók megközelítésének és parkolási helyzetének kezelése érdekében szükséges közlekedési kapcsolatok átszervezéséhez, közlekedésszervezési átalakításokhoz szükséges infrastrukturális fejlesztések). Az attrakció közvetlen környezetének fejlesztése közterületen is megvalósulhat, ebben az esetben nem kizárólag az attrakció látogatói, hanem bárki számára elérhetővé kell tenni. 
2. A projekt keretén belül fejlesztendő épület, eszköz energia-hatékony működését javító
beruházások, illetve megújuló energiaforrások felhasználása. Az újonnan létesülő, valamint jelentős átépítéssel járó létesítmények esetében előnyben részesül a támogatás igénylő, ha a
fűtési energia 100%-át megújuló energiaforrással biztosítja. 
3. Tájékoztató, információs anyagok (pl. útjelző táblák, információs táblák,) készítése.
4. Üzleti marketing tevékenység, melynek révén egyes konkrét, a hálózathoz kapcsolódó szolgáltatók egyedi szolgáltatásai (on-line információs anyagok, max. 4 nyelvű honlap) kerülnek
bemutatásra. A 3. és a 4. pont együttesen a projekt teljes költségvetésének legfeljebb 10%-a, maximum 80 millió Ft lehet.
5. Az útvonal részét képező, az útvonal kínálatához, arculatához illeszkedő ajándéktárgyak kereskedelméhez szükséges infrastruktúra (pl. bolthelyiség), vendéglátó egységek (pl.: kávézó, étterem, büfé helyiség stb.) kialakítása, fejlesztése. A szolgáltató létesítmények berendezését, üzemeltetését vállalkozó bevonásával szükséges biztosítani. Ezen fejlesztések csak abban az esetben támogathatóak, amennyiben valamely „állomás” területén valósulnak meg.
6. Előkészítéssel kapcsolatos tevékenység: az aktív turisztikai hálózat kialakításával kapcsolatos felmérés, tervezés, stratégia készítése (a projekt teljes költségvetésének legfeljebb 5%-a).
7. Az aktív turisztikai gerinchálózatokkal kapcsolatos feladatok különös tekintettel a piacra vitelre, a közreműködő szolgáltatók, a helyi/regionális turisztikai szervezetek és önkormányzatok
együttműködésének összehangolására, a látogatóforgalom mérésére, minőségbiztosításra, a kísérők képzésére (a projekt teljes költségvetésének legfeljebb 10%-a).
8. Fogyatékos emberek fogadása érdekében a fogyatékosság típusához igazodó sajátos igényeknek megfelelő szolgáltatások kialakítása.

Különösen nem támogatható tevékenységek

a) Szálláshely fejlesztése, létesítése, kialakítása;
b) Településen belüli közlekedési célú kerékpárforgalmi létesítmények építése (melynek csak belterületi szakasza van);
c) Rendezvények megrendezése, lebonyolítása (ide nem értve a nyilvánosság biztosítását szolgáló nyitó és záró rendezvényeket);
d) Szolgáltató tevékenység árualapjának beszerzése (pl. ajándéktárgyak);
e) Főtevékenységként kereskedelmi (beleértve saját termék kereskedelmét is) tevékenység célját szolgáló fejlesztés (TEÁOR’08 45-47);
f)  Turisztikai információgyűjtő tevékenység (vonzerőleltár, kutatások) és információs rendszerek
(beleértve információs irodák és pontok, táblarendszerek, informatikai eszközök) kialakítása és működtetése, amelynek célja a gerinchálózaton kívül eső piaci szereplők képviselete;
g) Marketing tevékenység, amelynek célja más, a hálózathoz nem tartozó piaci szereplők marketingjének megvalósítása;
h) Továbbá, nem nyújtható támogatás olyan projekt részére, amely TOP támogatási hatálya alá eső tevékenységhez kér támogatást, így (nem taxatív felsorolás):
– TOP 1.2.1 és 6.1.4. Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés.

A támogatási kérelmek benyújtása 2016. február 8-tól 2018. február 8-ig lehetséges.

(forrás: palyazat.gov.hu)