A Széchenyi 2020 keretében megjelent a „Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítés” című (VP-6-7.4.1.1-16 kódszámú) felhívás.

A felhívás célja a vidéki térségekben élők életminőségének a javítása, a vidéki települések vonzóbbá tétele olyan, a fenntarthatóság növelését és a társadalmi felzárkózást és az egész életen át tartó tanulást  elősegítő fejlesztések által, melyek a helyi szükségletek mértékéhez igazítva tényleges közösségi jellegű funkciókkal és használattal bírnak. Kiemelt célkitűzés az energia- és erőforrás hatékonyság növelése, illetve az alapvető szolgáltatásokhoz és a közösségi élet feltételeihez való hozzáférés javítása a közösségi terek létrehozásával és fejlesztésével. 

A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki az energia- és erőforrás hatékonyságának növelését, illetve a társadalmi felzárkózás elősegítését. A célok elérése érdekében az alábbi célterületek mentén lehetséges a fejlesztések megvalósítása:

  • 1. célterület: az állami vagy önkormányzati funkciót nem magában foglaló közösségi funkciókat ellátólétesítmények energetikai korszerűsítése, illetve a megújuló energiaforrások használata; 
  • 2. célterület: a vidéki térségek településképét meghatározó épületek külső rekonstrukciója és energetikai korszerűsítése;
  • 3. célterület: többfunkciós közösségi tér/szolgáltató központok létrehozása, fejlesztése.

Jelen Felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be:

1. célterület esetében:
a. vidéki térségben működő települési önkormányzat, települési nemzetiségi önkormányzat, önkormányzati társulás, nonprofit szervezet, egyházi jogi személy; 
b. vidéki térségben ingatlantulajdonnal vagy székhellyel, vagy telephellyel rendelkező nonprofit szervezet, egyházi jogi személy. 

2. célterület esetében:
a. vidéki térségben működő települési önkormányzat, települési nemzetiségi önkormányzat,  önkormányzati társulás, nonprofit szervezet, egyházi jogi személy;
b. vidéki térségben ingatlantulajdonnal vagy székhellyel, vagy telephellyel rendelkező  nonprofit szervezet, egyházi jogi személy.

3. célterület esetében:
c. vidéki térségben működő települési önkormányzat, települési nemzetiségi önkormányzat, önkormányzati társulás, nonprofit szervezet, egyházi jogi személy; 
d. vidéki térségben ingatlantulajdonnal vagy székhellyel, vagy telephellyel rendelkező nonprofit szervezet, egyházi jogi személy. 

Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában is van lehetőség.

Támogatási kérelmet az az ügyfél nyújthat be, aki/amely rendelkezik a mezőgazdasági, agrárvidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 28.§-a szerint ügyfélazonosítóval, tehát a törvény 9/B.§ c) pontja szerinti kérelemre nyilvántartásba vett ügyfél.

Konzorcium esetében a konzorcium összes tagjának rendelkeznie kell az MVH eljárási törvény 28. § szerinti ügyfél-azonosítóval, tehát a törvény 9/B. § c) pontja szerinti kérelemre nyilvántartásba vett ügyfél. 

A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 6/B fókuszterület: 26,9 milliárd Ft. A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 670 db.

Jelen felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2016. március 28. naptól 2018.03. hó 27. napig van lehetőség.

(forrás: palyazat.gov.hu)