A Széchenyi 2020 keretében megjelent a „Natura 2000 erdőterületeknek nyújtott kompenzációs kifizetések” című (VP4-12.2.1-16 kódszámú) felhívás.

A Natura 2000 hálózat az Európai Unió által létrehozott európai ökológiai hálózat, amely a közösségi jelentőségű természetes élőhelytípusok, vadon élő állat- és növényfajok védelmén keresztül biztosítja a biológiai sokféleség megóvását és hozzájárul kedvező természetvédelmi helyzetük fenntartásához, illetve helyreállításához. Hazánkban a Natura hálózat erdő hasznosítású területeire az Evt. vonatkozó előírásai értelmében speciális, a közösségi jelentőségű élőhelytípusok kedvező szerkezeti és funkcionális elemeinek, valamint az erdőkhöz kötődő közösségi jelentőségű fajok életfeltételeinek biztosítását szolgáló erdőgazdálkodási kötelezettségek vonatkoznak, melyek betartása többletköltséget, illetve bevételkiesést jelentenek a gazdálkodók számára.

A támogatás célja fenti jogszabályi előírások betartásából származó többletköltség, valamint bevételkiesés kompenzációja a gazdálkodók számára.  

Jelen konstrukció keretében kizárólag olyan támogatási kérelmek támogathatóak, amelyek megfelelnek a fenti célkitűzésnek.

A felhívásra azok az erdőgazdálkodók nyújthatnak be támogatási kérelmet, akik megfelelnek az előírásoknak:

• A támogatásra az az erdőgazdálkodó jogosult, aki a MePAR adatbázisban az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet szerint és az Országos Erdőállomány Adattárban Natura 2000 területként lehatárolásra került területen folytat erdőgazdálkodási tevékenységet.
• Támogatás igénybevételére az adott erdőrészlet vonatkozásában az az erdészeti hatóság által azEvt. alapján jogerősen nyilvántartásba vett erdőgazdálkodó jogosult, aki rendelkezik az adott erdőrészletre vonatkozó, az erdészeti hatóság által jóváhagyott jogerős erdőtervvel, vagy jóváhagyott jogerős erdőtelepítési kivitelezési tervvel.
• A minimális támogatható erdőterület mérete: 1,0 hektár, amely megállapítása során az egy kérelemben elfogadott erdőrészletek összterületet veszik figyelembe.
• Csak teljes erdőrészlet támogatható azzal, hogy a 0,25 hektár nagyságot el nem érő erdőrészletre, nem vehető igénybe támogatás.
• Támogatás igénybevételére nem jogosult önkormányzat, költségvetési szerv, valamint az a gazdálkodó szervezet, amelyben a Magyar Állam tulajdoni hányada eléri vagy meghaladja az 50%-ot.
• Nem támogatható olyan erdőrészlet, amely 50% vagy azt meghaladó állami, vagy önkormányzati tulajdonban van.
• Nem támogatható az az erdőrészlet, amelyet érintően a támogatási időszakra vonatkozóan jogerős erdőgazdálkodási bírságot állapított meg az erdészeti hatóság, és a bírságolt cselekmény, illetve tevékenység az erdőrészlet állapotát megváltoztatta.
• Nem támogatható az az erdőrészlet, amelyet érintően természetvédelmi bírság kiszabásával kapcsolatos szabályokról szóló 33/1997.(II.20.) Korm. rendelet 2. § (1) ab) és e) pontja alapján jogerősen szabott ki bírságot az illetékes természetvédelmi hatóság az erdőgazdálkodóra, és a határozat indokolásában a közösségi jelentőségű fajok tömeges pusztulását, vagy a Natura 2000 terület helyreállíthatatlan károsodását nevezi meg
• Nem igényelhető támogatás az Evt. 13. § szerinti erdőgazdálkodási tevékenységet közvetlenül  szolgáló földterületre.

A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 25,5 milliárd forint. A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 3 500 db.

A támogatást igénylők a 2016. január 1. és 2020. december 31. közötti időszakban, évente egy-egy támogatási kérelmet nyújthatnak be.

(forrás: palyazat.gov.hu)