A magyar kormánynak az Európai Bizottsággal folytatott hosszas és eredményes egyeztetésének köszönhetően, az öntözött területek növelését célzó fejlesztések uniós forrásból való finanszírozására a korábbi összeg többszöröse áll a magyar gazdálkodók rendelkezésére a Vidékfejlesztési Program keretében.

Mintegy 49,5 milliárd forint áll a gazdálkodók rendelkezésére a 2016. május 11-én megjelent, a mezőgazdasági vízgazdálkodási ágazat fejlesztésére kiírt felhívás keretében.
A most megjelent pályázati felhívás keretében a mezőgazdasági termelés biztonsága és a klímaváltozáshoz való alkalmazkodása érdekében többek között a vízvisszatartást, a vízkészleteinkkel való fenntartható gazdálkodást, takarékos öntözési technológiák elterjesztését támogatja a kormány.

A kedvezményezett mezőgazdasági termelők és csoportjaik egyaránt benyújthatják igényüket a támogatásra, akik egyéni beruházás esetén maximum 500 millió forint, kollektív beruházás esetén pedig maximum 1 milliárd forint vissza nem térítendő támogatásban részesülhetnek.

Fontos kiemelni, hogy nagyon szigorú feltételekhez kötik az öntözési beruházások támogatását az Európai Bizottság és az uniós jogszabályok, így elengedhetetlen a pályázók számára is a pályázati feltételek részletes megismerése. A pályázati felhívásokban, vízjogi engedélyköteles beruházások esetében a jogerős elvi vízjogi engedélyek megléte a pályázat benyújtásának feltételeként szerepel.

Mindemellett a vízjogi engedélyek megszerzésének egyszerűsítése és gyorsítása is a kormány bürokrácia-csökkentő programjának egyik fontos eleme.
Az érintettek kizárólag elektronikus úton nyújthatják be pályázatukat a www.mvh.gov.hu weboldalon 2016. július 6. és 2018. július 6. között. Ezen időszak alatt az első értékelési határnap 2016. november 7. Ezen időszak alatt benyújtott projektek együttesen kerülnek elbírálásra. Fontos, hogy nem igényelhető forrás a támogatási kérelem benyújtását megelőzően megkezdett projekthez.

(forrás: kormany.hu, Miniszterelnökség)