A gazdák nagyon sok esetben hiányosan adták be vízjogi engedély-kérelmüket a katasztrófavédelem megyei szerveihez.

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara kéri, hogy az eljárási követelményeket mindenki tartsa be, illetve ellenőrizze le a beadás előtt, hogy csatolt-e a kérelemhez minden szükséges dokumentumot.

A „Kertészet korszerűsítése – ültetvénytelepítés támogatására, öntözés kialakításának lehetőségével” pályázati felhívás (kódszám: VP-2-4.1.3.2-16) az idei év elején, februárban jelent meg a Vidékfejlesztési Program (VP) keretében. A jogerős elvi vízjogi engedély megléte a támogatási kérelem benyújtásának feltétele. Először elvi vízjogi, majd vízjogi létesítési engedélyt, azt követően vízjogi üzemeltetési engedélyt kell kérni a területileg illetékes vízügyi hatáskörrel rendelkező megyei katasztrófavédelmi igazgatóságtól.

A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósága (OKF) a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarát (NAK) arról tájékoztatta, hogy pontatlanul, hiányosan és későn érkezett a megyei szerveihez nagyon sok, ebbe a pályázatba tartozó kérelem vízjogi engedéllyel kapcsolatos dokumentuma, ezért csak Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 156 esetben nem is tudták kiadni a szükséges hozzájárulásokat április 30-ig.

A kamara ezért összhangban az OKF-fel azt kéri azoktól a gazdálkodóktól, akik a jövőben a fent nevezett pályázaton vagy a leendő, hasonló jellegű pályázaton kívánnak indulni, hogy egyfelől kövessék figyelemmel és tartsák be a NAK honlapján is közölt, a mezőgazdasági célú öntözéshez kapcsolódó vízjogi engedélyezési eljárásokról szóló tájékoztatóban foglaltakat.

Másfelől pedig megyei katasztrófavédelmi igazgatóságok által tapasztaltak szerint:

·    a kérelmeiken tüntessék fel, hogy az a VP-hez kapcsolódik (ezeket gyakran nem jelezték, ezért nem voltak beazonosíthatóak),
·    az engedélyezéshez szükséges dokumentációt a jogszabályok által előírt tartalommal nyújtsák be (nagyon sok esetben hiányosan továbbították),
·    az igazgatási szolgáltatási díj megfizetéséről szóló igazolást a kérelem mellékletéhez csatolják (a díjat rendszerint elfelejtik befizetni), valamint
·    a kérelmeket időben, a szakhatósági állásfoglalások bekéréséhez és az érdemi feldolgozáshoz szükséges engedélyezési eljárási határidő figyelembe vételével nyújtsák be (rengeteg dokumentum a pályázati beadási határidőhöz közeli időpontban érkezett a megyei katasztrófavédelmi igazgatóságokhoz, ezért az érdemi feldolgozást nem tudták elvégezni).
Mindemellett kéri az OKF, hogy legyenek tekintettel a pályázók arra is, hogy ha kérelmük védett természeti területet, Natura 2000-es besorolású területet vagy egyedi tájértékű területet érint, akkor az adott megyei kormányhivatali környezetvédelmi és természetvédelmi hatóságot is be kell vonni vízjogi engedélyezési eljárásba. Viszont ez megelőzi a katasztrófavédelmi eljárást.

A NAK a fentiekre való tekintettel felhívja a gazdálkodók figyelmét, hogy a katasztrófavédelem szervének a kérelem megérkezését követő naptól számított 45 napon belül kell meghoznia az érdemi hatósági döntést a vízjogi engedélyezési eljárásokban úgy, hogy az eljárásba bevont szakhatóságok a megkeresést követő 21 napon belül adják meg állásfoglalásukat. Nem számít be az ügyintézési határidőbe többek közt a hiánypótlásra, illetve a tényállás tisztázásához szükséges adatok teljesítéséig terjedő idő, a szakhatóság eljárásának időtartama, az eljárás felfüggesztésének időtartama.

Továbbá a kamara ezúton tájékoztatja a gazdálkodókat, hogy a napokban megjelent a mezőgazdasági vízgazdálkodási ágazat fejlesztését támogató felhívás. A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 49,5 milliárd forint. A támogatási kérelmek benyújtására 2016. július 6. napjától 2018. július 6. napjáig van lehetőség, melyhez a fenti vízjogi ügyek betartása elengedhetetlen.

(forrás: nak.hu, NAK)