A Széchenyi 2020 keretében megjelent a „Testmozgást javító infrastrukturális fejlesztések” című (EFOP-4.1.3-15 kódszámú) felhívás.

A felhívás célja a mindennapos testnevelés infrastrukturális feltételeinek megteremtése minél több köznevelési intézményben, mely hozzájárul a fejlesztett intézményekben folyó nevelési munka hatékonyságának javításához és a nyújtott szolgáltatások színvonalának emeléséhez.

Jelen felhívás keretében a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ nyújthat be támogatási kérelmet, mint állami fenntartó nyújthat be támogatási kérelmet az általa fenntartott, fenntartható tanulói létszámmal rendelkező, de a mindennapos testnevelés megszervezéséhez megfelelő infrastruktúrával (tornateremmel vagy tornaszobával) nem rendelkező általános iskolai feladatellátási helyekre tornaterem kialakítása érdekében.

A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 3,29 milliárd forint.

A támogatási kérelmek benyújtása 2016. február 15-től 2016. április 15-ig folyamatosan lehetséges.

(forrás: palyazat.gov.hu)