A Széchenyi 2020 keretében megjelent a „TEN-T hálózat közúti elérhetőségének javítása” című (IKOP-4.1.0-15 kódszámú) felhívás.

Jelen felhívás keretében a hatályos Éves Fejlesztési Keretben nevesített támogatást igénylő szervezetek nyújthatnak be támogatási kérelmet.

A hazai közlekedés fejlesztése érdekében jelen Felhívás célja az Európa 2020 intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés stratégiájában meghatározott uniós célokhoz kapcsolódóan az alapvető fontosságú hálózati infrastruktúra magyarországi szűk keresztmetszeteinek megszüntetése a kevésbé fejlett régiókban a megyei jogú városok közúti elérhetőségének javításán keresztül. A TEN-T hálózat közúti elérhetőségének javítása, különösen az országos átlagnál kevésbé fejlett megyékben lévő nagyobb települések tekintetében szükséges. A hazai gyorsforgalmi és főutak forgalma alapján a szűk keresztmetszetek, torlódások leginkább a nagyobb városok és azok környékén lévő úthálózatokon, szezonban a turisztikai attrakciókhoz vezető utakon jelentkeznek, ezért a nagyobb városok (megyei jogú városok) TEN-T-hez történő csatlakozását erősíteni kell. A Felhívás keretében támogatott beruházásokkal elérni kívánt eredmény a gyorsforgalmi úton el nem érhető megyei jogú városok számának csökkentése.

A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 110,71 milliárd forint. A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 6 db.
A támogatási kérelmek benyújtása 2016. március 5-től folyamatosan lehetséges.

(forrás: palyazat.gov.hu)