A Széchenyi 2020 keretében megjelent a „Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével” című (EFOP-1.3.5-16 kódszámú) felhívás.

Magyarország Kormányának felhívása egyházi és civil szervezetek számára új kisközösségek létrehozásának, fejlesztésének elősegítése a helyi igények felszínre kerülése érdekében, továbbá a meglévő közösségek megerősítésének megvalósítása érdekében. A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a társadalmi együttműködés előmozdítását és a szegénység, valamint a hátrányos megkülönböztetés elleni küzdelmet. Jelen konstrukció elsősorban a fiatalok, a családok és fizikailag-szellemileg friss idősek, nyugdíjasok kisközösségi kereteken belül szerveződő társadalmi, gazdasági aktivizálásával, közéleti szerepvállalásuk erősítésével, karitatív, önkéntes alapon végzett tevékenységeivel, a generációk közötti együttműködéssel segíti elő a területi és társadalmi kiegyenlítődést. A cél elérését a Kormány civil és egyházi szervezetek együttműködésével tervezi megvalósítani jelen Felhívásban foglalt feltételek mentén.
Az együttműködés keretében a Kormány vállalja, hogy a Felhívás feltételeinek megfelelő projekteket a projektre megítélt 18 millió Ft – 25 millió Ft közötti vissza nem térítendő támogatásban részesíti a rendelkezésre álló forrás erejéig; a támogatási előleggel kapcsolatos feltételeknek megfelelő támogatott projekteknek a Felhívásban meghatározottak szerint támogatási előleget biztosít.
A támogatási kérelmet benyújtó szervezetek az együttműködés keretében vállalják, hogy projektjük megvalósításával hozzájárulnak:
• a generációk közötti együttműködés és kapcsolat, a társadalmi összetartás erősítéséhez;
• az önkéntes és karitatív tevékenységekben való részvétel előmozdításához;
• a közösségi integráció, a civil társadalom megerősítéséhez;
• a társadalmi szolidaritás céljának eléréséhez.
A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 14 milliárd Ft.
Jelen Felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2016. szeptember 1-től 2018. szeptember 3-ig van lehetőség.