A Széchenyi 2020 keretében megjelent a „Mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatás” című (VP3-17.1.1-16 kódszámú) felhívás.

A mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti események miatti kockázatok hatásának enyhítése érdekében a korábbi években folyamatosan kialakított kockázatközösségi rendszer fenntartása szükséges. A mezőgazdasági termelők öngondoskodáson alapuló felelősségének megerősítése, az állami segítség hatékonyabbá tétele, valamint az érintettek arányos felelősségvállalása jellemzi a több pillére épülő struktúrát.

A komplex kockázatkezelést a mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló 2011. évi CLXVIII. törvény (továbbiakban: Mkk tv.) foglalja egységes szerkezetbe. A korábbi nemzeti agrárkár-enyhítési rendszert felváltotta egy új, összetettebb intézkedéscsomag, amely a továbbfejlesztés mellett új elemként bevezette a piaci biztosításokra vonatkozó támogatási konstrukciót is.

Jelenleg a magyar mezőgazdasági kockázatkezelési rendszer két pillérre épül: 

I. pillér: notifikált állami támogatást tartalmazó agrárkár-enyhítési rendszer, mely a növénytermesztés legfontosabb természeti és időjárási kockázatait kezeli 

II. pillér: a legfontosabb természeti és időjárási kockázatokra kötött mezőgazdasági biztosításdíjához nyújtott támogatás növénytermesztéssel foglalkozó termelők részére 

Az intézkedés célja, hogy azon termelők, akik a nemzeti kárenyhítési alap nyújtotta védelemnél nagyobb mértékben kívánják kezelni az időjárási jelenségekből adódó termelési kockázataikat speciális, piaci biztosítással egészíthetik ki. A kialakított biztosítási portfólió a hazai igényekhez, tapasztalatokhoz igazodva a korábban hagyományos mezőgazdasági biztosításokat kibővítette, átstrukturálta.  Az intézkedés bevezetésével kibővül a biztosított növénykultúrák, illetve káresemények palettája és növekszik a biztosítással lefedett területek aránya is. Az intézkedés által a termelők gazdálkodása kiszámíthatóbbá válik, amely jelentősen ösztönzi a biztosítás megkötésére irányuló szándékot.

A magyar mezőgazdasági kockázatkezelési rendszer II. pillérét alkotó biztosítási díjtámogatás 2012-es bevezetése óta dinamikusan fejlődik. 

Jelen konstrukció keretében kizárólag olyan támogatási kérelmek támogathatóak, amelyek megfelelnek a fenti célkitűzésnek.

A felhívásra az aktív mezőgazdasági termelők nyújthatnak be támogatási kérelmet.

A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg összesen 23,7 milliárd forint. Ebből a felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg szakaszonként 4 milliárd Ft, amely a tárgyév mezőgazdasági termelésére vonatkozóan megkötésre kerülő mezőgazdasági biztosítások támogatására vonatkozik.

A támogatott támogatási kérelmek várható száma: szakaszonként 7000 db.

A támogatási kérelmek benyújtása 2016.március 15-től 2016. június 9-ig lehetséges.

(forrás: palyazat.gov.hu)