A Széchenyi 2020 keretében megjelent a „Magyar Halgazdálkodási Operatív Program megvalósítását szolgáló Technikai Segítségnyújtás Projekt” című (MAHOP-7.1-2016 kódszámú) felhívás.

Jelen felhívás célja a MAHOP tevékenységei előkészítésének, monitoringjának és ellenőrzésének támogatása, amely tevékenységek segítik a folyamatos információszerzést a program végrehajtásának állapotáról, előrehaladásáról, valamint a szükséges módosítások előkészítéséről annak érdekében, hogy a program a lehető leghatékonyabb módon érje el kitűzött céljait. Emellett ezen tevékenységek biztosítják, hogy a Bizottság által elvárt monitoring és értékelési jelentési kötelezettségek teljesüljenek. Jelen felhívás második célja az egyes fenti feladatokhoz vagy témákhoz szükséges, speciális külső szakértelmek beszerzése.

Jelen Felhívásra támogatási kérelmet nyújthat be: a Miniszterelnökség, Agrár-vidékfejlesztési Programokért Felelős Helyettes Államtitkárság.

A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 0,14 milliárd Ft. A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 15 db.

A támogatási kérelmek benyújtására a Felhívás megjelenését követően 2020. december 31. napjáig van lehetőség.

(forrás: palyazat.gov.hu)