A Generali a Biztonságért Alapítvány célkitűzéseinek megfelelően, alapítványi céljai elérése érdekében pályázatokat ír ki a 2016-os évre a felhívásban részletezett témakörökben.

A pályázatokra az adott pályázati témáknál megjelölt, Magyarországon bejegyzett, nyilvántartott szervezetek, intézmények jelentkezhetnek.
Az alapítványn olyan pályázók számára kíván pénzbeli támogatást nyújtani, akik pályázatuk alapján tevékenységükkel elköteleződést vállalnak a Generali a Biztonságért Alapítvány céljaival és küldetésével.

A pályázatok benyújtásának ideje: 2016. február 22.-október 31. között.

A pályázatok megvalósításának határideje: 2017. június 30.

Az alapítvány a nyertes pályázók részére pénzbeli támogatást nyújt támogatási szerződés keretében, melyben rögzítésre kerülnek a nyertes pályázók vállalásai. Az együttműködés ideje alatt elvárás, hogy a nyertes pályázók az általuk tett vállalásokat megvalósítsák, támogatóként az alapítványt méltó módon megjelenítsék, illetve a Generali a Biztonságért Alapítvány logója a honlapjukon, illetve a támogatott rendezvényen megjelenjen.

A támogatási szerződésben vállaltak megvalósulásáról a támogatott szervezet köteles írásos, fotókkal is dokumentált beszámolót küldeni az alapítvány részére. Ennek hiánya, vagy a vállalások megvalósulásának az elmaradása esetén a támogatás visszakövetelhető.

A pályázatot a pályázók az alapítvány weboldalán megtalálható online pályázati adatlapon nyújthatják be.

Pályázati témakörök:
– I. témakör: Gyógyító és szociális tevékenység, sürgősségi betegellátás, elsősegélynyújtás és mentési tevékenység
– II. témakör: Közlekedésbiztonság, baleset-megelőzés, kármegelőzés
– III. témakör: Egészséges életmódra nevelés, betegség-megelőzés, diák- és szabadidősport

A meghirdetett témakörök és azon belül az egyes témák költségkeretei meghatározottak és korlátozottak. Amennyiben a beérkezett pályázatok alapján az odaítélt támogatások elérték az adott témakörre az alapítvány által felhasználásra szánt összegkeretet, úgy az adott témában vagy témakörben a pályázati lehetőség a 2016. évre vonatkozóan lezárul. Erről az alapítvány az alapitvany.generali.hu honlapon ad tájékoztatást.

Részletek: http://alapitvany.generali.hu/docs/2016/Altalanos_palyazati_felhivas_2016_v2.pdf

(forrás: alapitvany.generali.hu)