A Széchenyi 2020 keretében megjelent az „Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért” című (EFOP-3.3.2-16) felhívás. A konstrukció célja, hogy támogassa a nevelési-oktatási intézmények tanulóinak és az óvodás gyermekek óvodai foglalkozáson kívüli kompetenciafejlesztését, ismeret- és tudásgyarapítását, az olyan nem formális és informális tanulási alkalmakkal, melyeket kulturális intézmények valósítanak meg számukra.

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 5.000.000 Ft, maximum 30.000.000 Ft.
A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam n legfeljebb 36 hónap

Jelen felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be:
a) közművelődési intézmény vagy fenntartója,
b) közművelődési közösségi színteret fenntartó önkormányzat,
c) közművelődési megállapodással rendelkező és közművelődési közösségi színteret
működtető civil szervezet,
d) népi kézműves alkotóház, közösségi népi kézműves alkotóház vagy ezek fenntartói
e) az 1997. évi CXL. tv. szerinti könyvtár, továbbá fenntartója, vagy a nyilvános könyvtári
ellátást az 1997. évi CXL. törvény 64. § (2) bekezdés b) pontja szerint biztosító
önkormányzat,
f) a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló
1997. évi CXL tv. 39.§ (1) bekezdése szerinti működési engedéllyel rendelkező muzeális
intézmények vagy fenntartóik,
g) az 1995. évi LXVI. törvény szerinti a magyarországi levéltárak, nyilvántartásában
közlevéltárként vagy nyilvános magánlevéltárként bejegyzett levéltárak,
h) az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól
szóló 2008. évi XCIX. törvény 6. § (1) bekezdése szerint kijelölt, az előadó-művészeti
szervezetek működésével összefüggő közigazgatási hatósági és szolgáltatási feladatokat
ellátó szerv által nyilvántartásba vett előadó-művészeti szervezetek.