A Széchenyi 2020 keretében megjelent a „Központi költségvetési szervek energiahatékonysági beruházásai – szakaszolt projektek” című (KEHOP-5.2.4 kódszámú) felhívás.

Jelen Felhívás kiemelt célkitűzése – összhangban a hazai és EU stratégiával – ösztönözni az energiahatékonysági fejlesztések megvalósítását és elősegíteni a decentralizált, környezetbarát megújuló energiaforrást hasznosító rendszerek elterjedését. Az energetikai hatékonyság fokozásának és az energiatakarékosságnak a szükségességét alátámasztja, hogy a statisztikai adatok szerint a hazai energiaigényesség egységnyi GDP előállítására vetítve valuta-paritáson mérve több mint háromszor, vásárlóerő-paritáson mérve pedig mintegy másfélszer magasabb, mint a fejlett EU tagállamokban. Jelen konstrukció hozzájárul az épületek energiahatékonyságának javítására és megújuló energiafelhasználás fokozására irányuló beruházások megvalósításához.

Jelen felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be: a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) kormányhatározat alapján a felsorolt támogatást igénylők.
• Semmelweis Egyetem
• Országos Onkológiai Intézet
• Terrorelhárítási Központ
• Eötvös Loránd Tudományegyetem

A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 15,1 milliárd Ft. A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 4 db.

A támogatási kérelmek benyújtása 2016. március 21-től 2016. április 21-ig folyamatosan lehetséges.

(forrás: palyazat.gov.hu)