A Széchenyi 2020 keretében megjelent a „Kompenzációs kifizetések természeti hátránnyal érintett területeken” című (VP4-13.2.1.-16 kódszámú) felhívás.

A támogatás fő céljai a termőhelyi adottságoknak megfelelő termelési szerkezet kialakítása, a környezettudatos gazdálkodás és fenntartható tájhasználat erősítése.

• A támogatás hozzájárul a gyepterületek és takarmánytermő területek megőrzéséhez, jövedelemkiegészítést biztosít a hátrányos természeti adottságokkal rendelkező területeken a mezőgazdasági tevékenységet fenntartó gazdálkodók részére.
• Közvetve ösztönzi a hátrányos természeti adottságokhoz alkalmazkodó, piaci jelentőséggel bíró és a különleges jellegű (gyakran veszélyeztetett állatfajokhoz tartozó) élőállatok tartását. 
• A kompenzációs kifizetések az érintett területeken hozzájárulnak a gazdálkodási tevékenységfenntartásához, a gazdaságok életképességének, helyzetének javulásához. 
• A támogatás hozzájárul a Víz Keretirányelv célkitűzéseinek megvalósulásához is.

Jelen konstrukció keretében kizárólag olyan támogatási kérelmek támogathatóak, amelyek megfelelnek a fenti célkitűzésnek.

Jelen Felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be a jogszerű földhasználattal rendelkező mezőgazdasági termelők (természetes vagy jogi személy), akik legalább 1 hektár, az 1257/1999/ EU rendelet 19. cikke szerinti területen mezőgazdasági tevékenységet folytatnak.

A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 23,62 milliárd Ft. A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 2.000 db.
Jelen felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2016.03.15-től 2016.06.09-ig van lehetőség.

(forrás: palyazat.gov.hu)