A Széchenyi 2020 keretében megjelent a „Költségvetési szervek pályázatos épületenergetikai fejlesztései” című (KEHOP-5.2.10 kódszámú) felhívás.

Jelen Felhívás kiemelt célkitűzése – összhangban a hazai és EU stratégiával – ösztönözni az energiahatékonysági fejlesztések megvalósítását és elősegíteni a decentralizált, környezetbarát megújuló energiaforrást hasznosító rendszerek elterjedését. Az energetikai hatékonyság fokozásának és az energiatakarékosságnak a szükségességét alátámasztja, hogy a statisztikai adatok szerint a hazai energiaigényesség egységnyi GDP előállítására vetítve valuta-paritáson mérve több mint háromszor, vásárlóerő-paritáson mérve pedig mintegy másfélszer magasabb, mint a fejlett EU tagállamokban. Jelen konstrukció hozzájárul az épületek energiahatékonyságának javítására és megújuló energiafelhasználás fokozására irányuló beruházások megvalósításához.

Jelen felhívás keretében támogatási kérelmet nyújthatnak be:
• közfinanszírozott egészségügyi szakellátást nyújtó fekvőbeteg ellátó költségvetési szervek;
• belügyi szervek;
• alap és középfokú állami oktatási intézmények.
(GFO kód: 312 – központi költségvetési szervek)

A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 10 milliárd forint. Jelen felhívás forrását a Kohéziós Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja. A támogatott támogatási kérelmek várható száma: max. 200 db.

A támogatási kérelmek benyújtása 2016. augusztus 1-től 2018. július 31-ig folyamatosan lehetséges. Ezen időszak alatt az első értékelési határnap 2016. augusztus 12.

Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:
• 2016. augusztus 12.
• 2016. augusztus 26.
• 2016. szeptember 9.
• 2016. október 7.
• 2018. július 31.

(forrás: palyazat.gov.hu)