A Széchenyi 2020 keretében megjelent a „Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben – kedvezményezett térségek” című (EFOP-3.9.2-16 kódszámú) felhívás

A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 10 milliárd Ft.
Jelen felhívás keretében a felhívás 4.1. pontban meghatározott feltételek szerinti szervezetek nyújthatnak be támogatási kérelmet.
Jelen felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2017. év február hó 9. naptól 2019. év február hó 11. napig van lehetőség.