A Széchenyi 2020 keretében megjelent a „Helyi versenyképesség-fejlesztési kutatási program” című (KÖFOP-2.3.3-VEKOP-16 kódszámú) felhívás.

A helyi közszolgáltatások kiterjedtsége, minősége, elérhetősége és ellátásának költséghatékonysága az ország versenyképességének egyik meghatározó feltétele mind a vállalkozások, mind a munkaerő-piacon jelenlévő polgárok szintjén. 

A helyi versenyképesség-fejlesztési kutatási program fő célterületei a következők:

1. Közszolgáltatási minőség-fejlesztés: a helyi közszolgáltatások minőségének javítására irányuló eszközök, módszerek fejlesztése, létező jó gyakorlatok azonosítása, adaptációs/implementációs lehetőségeinek feltárása;
2. Feladatellátás-szervezés: a helyi közszolgáltatások biztosításával összefüggő feladatméretezési és szervezési módszerek, gyakorlatok fejlesztésének elméleti megalapozása, szolgáltatási hatékonyságjavítási lehetőségek, megoldások azonosítása;
3. Költségvetés és gazdálkodás: a helyi közszolgáltatások finanszírozásával és a kapcsolódó erőforrások felhasználásával összefüggő tervezési, kontroll és monitoring megoldások fejlesztési lehetőségei, optimalizációs lehetőségek feltárása;
4. Kompetencia és képességek: az önkormányzati feladatok ellátásához és a helyiversenyképesség növeléséhez szükséges tudáskörök, kompetenciák és képességek feltárása éselemzése, a vonatkozó fejlesztési fókuszterületek, lehetőségek és eszközök azonosítása; 
5. Helyi gazdaságfejlesztés: helyi gazdaságfejlesztést támogató önkormányzati eszközrendszer fejlesztési lehetőségei, befektetés- és beruházás-élénkítési megoldások azonosítása, elemzése, helyi közszolgáltatások kiterjedésének, minőségének és a gazdaság fejlődésének kapcsolata, összefüggései.

Jelen felhívás keretében a Belügyminisztérium nyújthat be támogatási kérelmet.

A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 1 milliárd forint.

A támogatási kérelmek benyújtása 2016. február 22-től 2016. augusztus 12-ig lehetséges.

(forrás: palyazat.gov.hu)