A Széchenyi 2020 keretében megjelent az „Oktatási intézmények és IKT vállalkozások közötti együttműködés ösztönzése és támogatása” című (GINOP-3.1.1-VEKOP-15 kódszámú) kiemelt felhívás.

A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program  2015. évre szóló éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1173/2015. (III. 24.) Korm. határozat 2. sz. mellékletében a GINOP-3.1.1-VEKOP-15 konstrukciónál nevesített támogatást igénylő szervezetek:

•    Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség
•    Informatikai, Távközlési és Elektronikai Vállalkozások Szövetsége
•    Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

A Felhívás a foglalkoztatás és a gazdaság bővítését kívánja elősegíteni a munkaerő-piaci szempontból releváns informatikai végzettséggel rendelkezők számának növelésével és szaktudásuk minőségének fejlesztésével. A Felhívás közvetlen célja a gazdasági szereplők által meghatározott munkaerő-piaci illeszkedési problémák okait feltáró és kezelő javaslatok kidolgozása és pilot programok lebonyolítása együttműködésben a gazdasági és munkaerő-piaci szereplőkkel, a vállalkozások és a képző intézmények közötti együttműködések fejlesztése, valamint az informatikai szakmák vonzerejének, társadalmi gazdasági elismertségének növelése.

A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 2,837 milliárd Ft (amelyből 837 millió Ft VEKOP), ami az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból lesz finanszírozva.

A támogatási kérelem benyújtása 2016. február 1-től  – 2016. március 31-ig lehetséges.

(forrás: www.palyazat.gov.hu)