Megjelent „A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium pályázati felhívása fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületek 2015. évi támogatására” című felhívás.

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium megbízásából a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság nyílt pályázatot hirdet a „Fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületek támogatása” tárgyában.

A pályázat célja a fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületek támogatása annak érdekében, hogy a rendelkezésükre álló eszközökkel a fogyasztóvédelmet széles társadalmi alapokra helyezzék, kialakítsák és erősítsék a tudatos fogyasztói magatartást a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. tv. 45. §-ában foglalt feladatokkal összhangban.

Azok az  egyesületek pályázhatnak, amelyeknek alapszabályában meghatározott célja a fogyasztók érdekeinek védelme, alapszabályaiknak megfelelő tevékenységüket ténylegesen folytatják, továbbá természetes személy tagjainak száma legalább ötven fő, valamint ilyen egyesületek szövetségei.

A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg 68 300 000 forint.

A támogatási időszak a pályázó által a pályázatban megjelölt, 2015. június 1. és 2016. május 31. közé eső időszak.

A pályázatok beadási határideje 2015. augusztus 12.

(http://palyazat.gov.hu/doc/4486)