A program célja a Magyarország kevésbé fejlett régióinak területén új egyéni vagy mikrovállalkozás indítását
tervező, vállalkozói szemlélettel rendelkező, 18-30 év közötti fiatalok felkészítése saját vállalkozásuk
indítására, üzleti tervük kialakításához nyújtott ismeret- és készségfejlesztéssel, valamint vissza nem térítendő
források támogatásával a jóváhagyott üzleti terv alapján indított vállalkozásuk tőketámogatásához.
Támogatás mértéke: min. 2, max. 3 millió Ft
A támogatási kérelem benyújtására várhatóan 2017. június 30-tól lesz lehetőség.

Pályázók köre:
kettős könyvvitelt vezető jogi személyiségű gazdasági társaságok közül:
GFO 113 – Korlátolt felelősségű társaság,
GFO 117 – Betéti társaság.
SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók
GFO 231 – egyéni vállalkozó,
GFO 232 – egyéb önálló vállalkozó
GFO 228 – egyéni cég
Katv. hatálya alá tartozó vállalkozások (KATA-s vállalkozók)
GFO 231 – egyéni vállalkozó,
GFO 117 –Betéti társaság
Feltételek:
– A GINOP-5.1.9-17 programban résztvevő, 18-25 év közötti, Ifjúsági Garancia Rendszerben regisztrált fiatalok, illetve 25-30 év közötti, a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálatnál álláskeresőként regisztrált fiatalok által létrehozott vállalkozások.
– A támogatást igénylő vállalkozásnak a kérelem benyújtásakor rendelkeznie kell a GINOP 5.1.9-17 konstrukció személyében független szakértői bizottság által jóváhagyott üzleti tervvel, valamint a vállalkozást alapító álláskeresőfiatalnak rendelkeznie kell a GINOP 5.1.9-17 programban a képzés sikeres elvégzéséről szóló tanúsítvánnyal.
– A támogatási kérelem benyújtását megelőzően maximum 3 hónappal korábban alakult vállalkozások. A GINOP 5.1.9-17 programban résztvevő és a képzés sikeres elvégzéséről szóló tanúsítvánnyal rendelkező fiatal csak egy vállalkozás alapításában vehet részt. 
– A GINOP 5.1.9-17 programban résztvevő, a képzés sikeres elvégzéséről szóló tanúsítvánnyal, illetve jóváhagyott üzleti tervvel rendelkező alapítónak a létrehozott társas vállalkozásban többségi tulajdonnal kell rendelkeznie, valamint be kell töltenie a vállalkozás vezető tisztségviselői posztját.
Elszámolható költségek:
– bérköltség
– Eszközbeszerzés költségei
– Immateriális javak
– Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költsége
– Általános (rezsi) költség
A támogatási kérelem benyújtására várhatóan 2017. június 30-tól lesz lehetőség.