A Széchenyi 2020 keretében megjelent a „Cselekvő közösségek – aktív közösségi szerepvállalás” című (EFOP-1.3.1-15 kódszámú) felhívás.

Jelen felhívás keretében a Szabadtéri Néprajzi Múzeum Múzeumi Oktatási és Módszertani Központ, a Nemzeti Művelődési Intézet és az Országos Széchényi Könyvtár konzorciuma nyújthat be támogatási kérelmet.

A kiemelt projekt átfogó célja, összhangban az Európa 2020 stratégia társadalmi kohéziót erősítő szándékával, a közösségek és ezeken keresztül az egyének önálló cselekvési szándékának és képességének erősítése, továbbá a közösségi, együttélési konfliktusok oldása, elsősorban szakmaimódszertani támogatás folyamatos biztosításával.

A kiemelt projekt részcélja a kulturális intézmények felkészítése működésük társadalmiasítására, a közösségfejlesztési folyamatok és önkéntes programok eredményeinek fenntartására, továbbiak megvalósítására, mentorhálózat működtetése, szakmaimódszertani tanácsadás, folyamatos helyszíni jelenlét, képzések, továbbképzések biztosításával.

A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 3 milliárd forint. A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 1 db.

A támogatási kérelmek benyújtása 2016. március 1-től 2016. április 29-ig folyamatosan lehetséges.

(forrás: palyazat.gov.hu)