A 2023.04.17-én megjelent „Magyar vállalkozások pályázati támogatása az Európai Bizottság Brexit kárenyhítő forrásának (Brexit Adjustment Reserve – Brexit Alkalmazkodási Tartalék – BAR) keretéből” c. felhívás (kódszám: BAR-2023) célja a magyar vállalkozások részére támogatás biztosítása azon negatív
gazdasági hatások ellensúlyozására, amelyek az Egyesült Királyságnak az Európai Unióból
történt kilépése miatt szenvedtek el.

A támogatás egyik feltétele a BREXIT-ből közvetlenül származtatott – dokumentumokkal vagy hitelt
érdemlően igazolt – 2020. február 1. és 2023. december 31. között felmerült és várhatóan
felmerülő jövőbeni veszteség kimutatása (nem nyújthatnak be támogatási kérelmet azon vállalkozások, melyeknek a BREXIT-ből származtatott kára kizárólag a megnövekedett
adminisztrációs terhekben merül ki).

Részletek a pályázati felhívásban: https://www.palyazat.gov.hu/download.php?objectId=1097425