Az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, valamint a központi költségvetésből finanszírozott egyes támogatások igénybevételével kapcsolatos eljárási szabályokról szóló rendeletben (22/2016. FM rendelet) rögzített kérelem beadási határidő 2017. május 17-ről 2016. május 23-ra módosul.

A termelők Egységes Kérelmeiket szankciómentesen nyújthatják be 2016. május 23-án éjfélig a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal e célra rendelkezésre álló elektronikus felületén.
Azok a termelők, akik kérelmeiket május 23-ig benyújtották, kérelmeiken szankciómentesen tehetnek javításokat, pontosításokat 2016. június 15-ig. A szankciómentes javítás csak azokra a jogcímekre vonatkozik, amelyek az Egységes Kérelem részét képezik (területalapú jogcímek).

Akiknek nem sikerült kérelmeiket május 23-ig beadni, azok a termelők ezt követően június 17-ig még beadhatják igénylésüket, ebben az esetben azonban az igényelt támogatás munkanaponként 1%-kal csökken.

(forrás: kormany.hu, FM Sajtóiroda)