A pályázati felhívás célja a magyar-török tudományos és technológiai együttműködés keretében folytatott kutatások ösztönzése, az azokban részt vevő kutatók mobilitásának támogatása, hozzájárulva az utazási és tartózkodási költségeikhez.

A pályázati felhívás keretében az alábbi, kutatói mobilitáshoz kapcsolódó tevékenységek támogathatóak:

• Külföldi beutazó kutató vagy PhD hallgató magyarországi tartózkodása, a projekttel kapcsolatos országon belüli utazása;
• magyarországi kutató vagy PhD hallgató külföldi (adott relációban történő) kiutazása, tartózkodása;
• a projekt keretében elért eredmények közzététele, terjesztése;
• részvétel nemzetközi konferencián.
 

A magyar és a török partnerintézmények megállapodásaalapján a támogatás prioritási területei:

• Élettudományok
• Agrártudományok
• Műszaki tudományok
• Biotechnológia
• Környezet- és energetikai tudományok
 

A magyar – török kétoldalú tudományos és technológiai együttműködés keretein belül fontos célkitűzés továbbá az Európai Unió Horizont 2020 keretprogramjában történő magyar részvétel bővítésének elősegítése, másrészt a fiatal kutatók bevonása a kutatási programokba. Ezen célkitűzésekkel összhangban a nemzetközi Vegyes Bizottság pályázatokra vonatkozó döntése során előnyt élveznek a Horizont 2020 prioritásaiba illő tudományos célkitűzések, illetve a fiatal kutatók részvételét célzó pályázatok.

A pályázók köre:

• Magyarországi székhelyű gazdasági társaság vagy EGT székhelyű gazdasági társaság fióktelepe, amely rendelkezik 2 lezárt üzleti évvel, kettős könyvvitelt vezet, és nem tartozik az EVA hatálya alá;
• költségvetési szerv, illetve annak jogi személyiséggel rendelkező intézménye, amennyiben kutatóhelynek minősül;
• jogi személyiséggel rendelkező, főtevékenységként kutatás-fejlesztést végző non-profit szervezet;
• közalapítvány;
• egyházi jogi személy.
 

A támogatás iránti kérelem csak egyénileg nyújtható be, konzorciumok nem pályázhatnak.

A támogatás egyéb fő feltételei:

• A pályázónak – a nyilvánosság tájékoztatásán kívül – a projekt futamideje alatt az alábbi háromból legalább két kötelező vállalást teljesítenie kell:
a. nemzetközi publikáció megjelentetése;
b. nemzetközi konferencián vagy kiállításon való részvétel;
c. PhD hallgató, posztdoktor vagy fiatal kutató bevonása a projektbe.
• A projekt végrehajtására a kezdéstől számítva legfeljebb 24 hónap áll rendelkezésre.
• A pályázat benyújtása előtt megkezdett projekt nem támogatható.
• Az egyes relációk esetében érvényes részletszabályokat minden esetben a Pályázati Felhívás Kiegészítése tartalmazza.
 

Az NKFI Hivatal 30 millió forint támogatást biztosít az NKFI Alap terhére a pályázat finanszírozására. Legfeljebb 4 millió forint vissza nem térítendő támogatás igényelhető projektenként.
A pályázatokat a később (várhatóan novemberben) megjelenő kitöltő programmal ellátott elektronikus űrlapon és az NKFI Hivatal pályázati ügyfélszolgálatának levelezési címére kell beküldeni. (A pályázat kizárólag elektronikus benyújtása nem elegendő!)

A MAGYAR – TÖRÖK TéT pályázatok benyújtása a kitöltő program megjelenésétől – 2015. december 21-ig lehetséges. A kitöltő program megjelenéséről a www.nkfih.gov.hu honlapon ad tájékoztatást az NKFI Hivatal.

(forrás: http://nkfih.gov.hu/)