Meghosszabbították a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) a „MAGYAR KÉZMŰVES REMEK”elismerő cím elnyerésére kiírt egyfordulós pályázatának határidejét.

A pályázat új határideje 2015. augusztus 31.

A pályázat célja a magyar kézművesség értékeinek és mestereinek elismerése, a minőségi kézműipari termékek bemutatása, a hazai és külföldi fogyasztók orientálása, a magyar termékek jó hírének öregbítése/javítása, a magyar kézműiparban a hagyományőrző vállalkozói kultúra elmélyítése, a kézműves szakma rangjának emelése, a magyar kézművesség turisztikai kínálatának gazdagítása és a népi kézműves mesterségek hagyományainak továbbéltetése.

A pályázat tárgyát képező termékek köre a kézműipari foglalkozás keretében (építőiparban; fémiparban; faiparban; ruházat, textil- és bőriparban; élelmiszeriparban; üveg-, papír-, kerámia- és egyéb iparban) készített a pályázati célkitűzésnek megfelelő termék, amelyet Magyarországon állítottak elő. Az élelmiszeripari jellegű pályázatok külön kategóriában díjazzák.

Várják a jelentkezéseket valamely hagyományos funkciót, feladatkört ellátó – szakmai, mesterségbeli és esztétikai értékekkel bíró – termékek, feladatkörükben technikai, technológiai, formai újdonságokat tartalmazó igényes/színvonalas kézműipari termékek, népművészeti hagyományokat hűen őrző minőségi termékek, valamint a népi kultúrában gyökerező kézműves alkotások körében. Klasszikus képzőművészeti alkotások nem tartoznak a kiírás témakörébe.

Pályázhat minden természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, egyéni vállalkozó, művészi kézműves, iparművész, aki/amely a pályázatban kiírt terméket állít elő.

(forrás: http://www.mkik.hu/hu/)