Pályázat a magyar-indiai együttműködésben folyó ipari kutatás-fejlesztési együttműködések támogatására.

A pályázatok benyújtása a pályázati kitöltő program megjelenésétől kezdődően 30 napig lehetséges, a rendelkezésre álló keret kimerüléséig.

A pályázat célja a hazai partnerek támogatása olyan magyar-indiai együttműködésben megvalósuló KFI projektekben, amelyek eredményeként új vagy továbbfejlesztett, piacorientált termékek és szolgáltatások jönnek létre az alábbi fókusztémákon belül:

• Információs és kommunikációs technológiák
• Földtudományok
• Biológiai tudományok
• Egészségipar
• Zöld kémia
• Anyagtudományok és nanotechnológia
• Optika és lézerfizika
• Vízkezelés és -tisztítás
• Mezőgazdaság és élelmiszeripar

A közös projektet mindkét országnak támogatnia kell, ezért a pályaművet mindkét országban azonos tartalommal, a partnerrel egyeztetve kell a megadott határidőig benyújtani. Egyoldalúan benyújtott pályázatok nem fogadhatók el.

Pályázhat:
• legalább egy teljes, lezárt üzleti évvel rendelkező gazdasági társaság;
• piacbefolyásoló tevékenységet nem végző, az EU jogszabálya szerint kutatóhelynek minősülő non-profit szervezet;
• piacbefolyásoló tevékenységet nem végző költségvetési szerv, illetve annak jogi személyiséggel rendelkező intézménye;
• az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező vállalkozások

A pályázat keretében tervezett kutatás-fejlesztés legalább egy magyar és egy indiai pályázó előzetesen egyeztetett együttműködésével valósulhat meg. Konzorciumi részvétel esetén a konzorciumi tagok száma országonként legfeljebb öt lehet.

A támogatható célkitűzések köre
• K+F projekttámogatás jogcímen: alkalmazott kutatási, valamint kísérleti fejlesztési tevékenység
• de minimis (csekély összegű támogatás) jogcímen: tájékoztatással, az elért eredmények elterjesztésével, a projekt koordinációjával, piacra jutásával, iparjogvédelmével kapcsolatos tevékenység

A támogatás egyéb fő feltételei
• A pályázónak a projekt futamideje alatt az alábbi háromból legalább két kötelező vállalást teljesítenie kell: (a) új termék/technológia/szolgáltatás/prototípus létrehozásában való közreműködés, (b) nemzetközi publikáció megjelentetése, (c) nemzetközi konferencián vagy kiállításon való részvétel.
• A pályázónak legalább a projekt összköltségének az igényelt támogatás összegével csökkentett részével, mint önerővel rendelkeznie kell.
• A projekt végrehajtására a kezdéstől számítva legfeljebb 36 hónap áll rendelkezésre. A pályázat benyújtása előtt megkezdett projekt nem támogatható.

Az NKFI Hivatal a pályázat célkitűzéseihez a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap terhére összesen 300 millió forint keretösszeget biztosít. Pályázónként 20-70 millió forint közötti vissza nem térítendő támogatás igényelhető, a rendelkezésre álló forrás erejéig. A támogatás intenzitása a projekt jellegétől és a pályázói körtől függően változik.

(forrás: http://nkfih.gov.hu/)