A pályázati felhívás célja többek között a kreativitás, az innovatív alkotási megközelítések és a más ágazatokra való átgyűrűző hatás támogatása.

A célok közt szerepel az új, innovatív bevételszerzési, gazdálkodási és marketingmodellek kidolgozása és tesztelése a kulturális ágazatokban, különös tekintettel a digitális átállásra. Az olyan tevékenységek támogatására is külön figyelmet kell fordítani, amelyek lehetővé teszik, hogy  új készségeket sajátítsanak el a kulturális szakemberek.

A projektek a kulturális és kreatív ágazatokban tevékenykedő olyan kulturális és kreatív szereplők előtt állnak nyitva, akik a Kultúra alprogramban részt vevő valamelyik országban rendelkeznek  hivatalos székhellyel, a részvételi jelentkezések benyújtási határidejét megelőzően legalább 2 évig jogi személyiséggel rendelkeztek.

A kultúra alprogram keretében nem támogathatóak a kizárólag audiovizuális ágazatokkal kapcsolatos tevékenységek, de kaphatnak támogatást az audiovizuális tevékenységek abban az esetben, ha nem audiovizuális kulturális és kreatív ágazatokkal kapcsolatos tevékenységek kiegészítő tevékenységeit képezik.

Prioritási területek:

1) országokon átívelő mobilitás,
2) közönségépítés,
3) kapacitásépítés – digitalizáció,
4) kapacitásépítés – új üzleti modellek,
5) kapacitásépítés – oktatás és képzés.

A  pályázóknak az prioritás közül meg kell jelölniük azt a legfeljebb 3-at, amelyik a projekt szempontjából a leginkább releváns, és ezeket fontossági  sorrendbe kell állítaniuk.

1. kategória – Kisebb léptékű együttműködési projektek
– egy projektvezetőt és legalább további két partner működik együtt,
– az uniós támogatás mértéke legfeljebb 200 000 EUR, 60%-os társfinanszírozás.
(Kiválasztás esetén az 1. kategóriába tartozó projekt projektvezetője az ezt követő pályázati felhívások keretében újabb, 1. vagy 2. kategóriába tartozó projektre is pályázhat.)

2. kategória – Nagyobb szabású együttműködési projektek
– egy projektvezetőt és legalább további öt partner működik együtt,
– az uniós támogatás mértéke legfeljebb 2 000 000 EUR, 50 %-os társfinanszírozás.
(Kiválasztás esetén a 2. kategóriába tartozó projekt projektvezetője nem nyújthat be újabb pályázatokat a 2. kategóriában mindaddig, amíg a projekt folyamatban van.

A projektek időtartama, azaz a támogathatósági időszaka mindkét kategória esetében legfeljebb 48 hónap lehet.

A Költségvetés 2016-ban 35 000 000 EUR. A Kreatív Európa – Kultúra alprogram teljes költségvetése a 2014–2020 közötti időszakra 457,8 millió EUR.

Az európai együttműködési projektek benyújtásának határideje 2015. október 7.

(forrás: MKIK. http://www.vmkik.hu/)