Az Emberi Erőforrások Minisztériuma  megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő „KOR-dokumentumok” címmel nyílt pályázatot hirdet „A Szovjetunióba hurcolt politikai foglyok és kényszermunkások emlékévével” kapcsolatosan.

A pályázati kiírás célja a Szovjetunióba hurcoltak sorsának minél szélesebb körű megismertetése, nemzetközi, országos, helyi és nemzetiségi kiállítások, és kapcsolódó kiadványok, regionális és helytörténeti kutatások anyaga megjelentetésének támogatása révén

Pályázók köre:
 alapítvány
 alapítványi fenntartású intézmény
 állami fenntartású felsőoktatási intézmény
 Bp. Főváros Önkormányzata
 egyéb fenntartású intézmény
 egyéni vállalkozó
 egyesület
 egyház, egyházi szervezet (pl. parókia)
 egyházi fenntartású intézmény
 felsőoktatási intézmények
 Fővárosi önkormányzat által fenntartott intézmény
 gazdasági társaság
 helyi önkormányzatok
 helyi önkormányzatok intézmény-fenntartó társulásai
 kerületi önkormányzat
 kistérségi fenntartású intézmény
 közalapítvány
 köznevelési intézmények
 központi költségvetési szerv (pl. ÁNTSZ)
 köztestület (pl. MTA)
 kutatóintézetek
 külföldi jogi személy
 magyarországi és határon túli civil szervezetek
 megyei önkormányzat
 megyei önkormányzat által fenntartott intézmény
 nonprofit betéti társaság
 nonprofit korlátolt felelősségű társaság
 nonprofit közkereseti társaság
 nonprofit részvénytársaság
 országos nemzetiségi önkormányzat
 önkormányzati fenntartású intézmény
 személyek egyéb közössége
 települési önkormányzat
 települési- és területi nemzetiségi önkormányzat
 természetes személy
 tudományos, kulturális, muzeális és közgyűjteményi tevékenységet folytató intézmények (múzeumok, közérdekű muzeális gyűjtemények és kiállítóhelyek, tájházak, nyilvános könyvtári tevékenységet folytató intézmények, levéltárak)

Támogatható tevékenységek:

Az emlékévhez kapcsolódóan a témában megvalósított:
 kiállítások, vándorkiállítások szervezése (több helyről elindított kiállítási anyagok létrehozása és eljuttatása oktatási intézményekbe, rendezvényekre és más helyszínekre) és a kapcsolódó emlékgyűjtés.
 tanulmánykötetek, történelmi és szépirodalmi kiadványok, folyóiratok, CD/DVD kiadása
 regionális és helytörténeti kutatások publikálása
 kiadványok e-könyvtárba helyezése

Benyújtandó:
a kiállítás részletes terve (amely tartalmazza az elérendő célközönség létszámát, a tervezett kiállítási alapterületet, a felkért alkotókat, a projekt kommunikációs tervét stb.), valamint részletes költségterv – a kiírásban meghatározott módon; a kiadvány terve (amely tartalmazza a megjelentetni kívánt tanulmányok, szépirodalmi alkotások stb. kéziratát/képanyagát, az elkészítés tervezett ütemezését, a kiadvány célcsoportját, a kivitelezésre vonatkozó elképzeléseket, a tervezett darabszámot, a felkért szakértőket, a projekt kommunikációs tervét stb.), valamint a részletes költségterv – a kiírásban meghatározott módon.

A pályázatok támogatására felhasználható keretösszeg 105.000.000 Ft.

A támogatás vissza nem térítendő támogatás. Az elnyerhető támogatás mértékének alsó határa 100.000 Ft, felső határa 5 000.000 Ft, melyhez saját forrás biztosítása nem szükséges. A teljes támogatási intenzitás maximuma 100%.

Benyújtási határidők (szakaszos):
• 2016. január 22.
• 2016. február 22.
• 2016. március 22.

A pályázat elektronikus úton nyújtható be az alábbi felületen: https://eptk.fair.gov.hu

(forrás: emet.gov.hu)