Komárom-Esztergom megyei kormányhivatal nyílt pályázatot hirdet álláskeresési technikák oktatásának támogatására.

Jelen pályázati felhívás közzétételére és a pályázati eljárás lefolytatására a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló, többször módosított 1991. évi IV. törvény 13/A. § (2) bekezdés, és a munkaerő-piaci szolgáltatásokról, valamint az azokhoz kapcsolódóan nyújtható  támogatásokról szóló 30/2000. (IX. 15.) GM rendelet alapján kerül sor.
A pályázat célja olyan munkaerő-piaci szolgáltatás nyújtásának támogatása Komárom-Esztergom megyében, amely álláskeresési ismeretek átadásával a munkát keresőket képessé teszi az önállóbb álláskeresésre, elősegítve a lehető legrövidebb időn belüli elhelyezkedést. Álláskeresési technikák oktatásával bővíti az állást keresők sikeres álláskereséshez vezető ismereteit, információit, fejleszti tudását, képességeit.

Ennek keretében a pályázati felhívás az alábbi szolgáltatás támogatására vonatkozik:

Álláskeresési technikák oktatása, mely szolgáltatás az alábbi helyszíneken, összesen 4 fős létszámmal kell, hogy megvalósuljon:
– Tatabányai Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály 1 fő tanácsadó
– Komáromi Járási Hivatal, Kisbéri Járási Hivatal foglalkoztatási osztályain együttesen 1 fő tanácsadó
– Oroszlányi Járási Hivatal, Tatai Járási Hivatal foglalkoztatási osztályain együttesen 1 fő tanácsadó
– Esztergomi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályán és Dorogi Munkaerőpiaci Pontján együttesen 1 fő tanácsadó

A pályázaton részt vehet a feltételeknek megfelelő egyéni vállalkozó, vagy jogi személy. Természetes személy részére abban az esetben nyújtható támogatás, ha a támogatni kért szolgáltatási tevékenyégre jogosító vállalkozói igazolvánnyal rendelkezik.

A pályázat útján elnyerhető támogatás vissza nem térítendő támogatás, amelynek forrása a Nemzeti Foglalkoztatási Alap foglalkoztatási alaprész megyére meghatározott összege. A támogatás időtartama: 9 hónap (2016. április 01. – 2016. december 31.) A teljes támogatási keret 9 hónap támogatási időszakra: 11.340.000 Ft.
A pályázat beérkezési határideje: 2016. március 24. 12:00 óra.

Részletek:itt

(forrás: kormanyhivatal.hu, Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal)