Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó támogatások tekintetében a különféle kifogásokat kizárólag elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül lehet benyújtani.

Már nem is létezik papíralapú nyomtatvány erre a célra – erre hívja fel a pályázók figyelmét a a kormány hivatalos pályázati oldalán megjelent közlemény.
A közlemény azt rögzíti, hogy a 2014-2020-as ciklusban az EMVA-ból nyújtandó támogatások esetén a pályázók felől felmerülő, különböző szakaszokat érintő kifogásokat hogyan, milyen módon lehet benyújtani az illetékes hatóság felé.

Eszerint papíralapú mód már nem létezik a jogszabályok alapján, kizárólag elektronikus úton lehet ezt megtenni, amelyhez mindenképpen kell ügyfélkapus regisztráció is.
Közlemény a kifogás benyújtására vonatkozó szabályokról az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes támogatások tekintetében.

A 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014 (XI.5.) Kormányrendelet 152. §-ában foglaltak alapján a támogatási kérelem benyújtásának időpontjától a támogatási jogviszony időtartama alatt elektronikus úton kifogás nyújtható be, amennyiben a projekt kiválasztási eljárásra, a támogatási döntés meghozatalára, a támogatói okirat kiadására vagy a támogatási szerződés megkötésére, a támogatás folyósítására, visszakövetelésére vonatkozó eljárás jogszabálysértő vagy a felhívásba, támogatási szerződésbe ütközik.

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó támogatások tekintetében a kifogást a www.mvh.gov.hu honlapon keresztül, ügyfélkapus bejelentkezést követően elérhető elektronikus kérelem benyújtását lehetővé tevő felületen, a jelen közlemény 1. számú mellékletét képező kifogás nyomtatvány kitöltését és aláírását követően, a 2. számú melléklet (Kitöltési útmutató) szerinti módon, kizárólag elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül kell benyújtani. A kérelem benyújtásra vonatkozóan papír alapon rendszeresített nyomtatvány nincs.

Az elektronikus benyújtás feltétele, hogy a kifogást benyújtó személy (ügyfél/elsődleges képviselő/meghatalmazott/kamarai meghatalmazott) rendelkezzen ügyfélkapus hozzáféréssel.
A Vidékfejlesztési Program intézkedései keretében alkalmazandó Általános Szerződési Feltételek értelmében a Kedvezményezett köteles a projekt megvalósítása során figyelembe venni a támogatói intézményrendszer előírásait és útmutatóit, valamint az IH közleményeit.

A  közlemény tájékoztató jellegű, nem pótolja a hatályos jogszabályok, valamint a Vidékfejlesztési Program keretében meghirdetett Felhívások szabályainak ismeretét.

(forrás: portfolio.hu, palyazat.gov.hu, emva.hu)