A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal pályázatot hirdet a nemzetközi kétoldalú Tudományos és Technológiai együttműködési projektekhez kapcsolódó kutatói mobilitás támogatásának megvalósítására.

Jelen Felhívás célja, hogy nemzetközi kétoldalú tudományos és technológiai együttműködési projektek elindítását, illetve létező együttműködések elmélyítését segítse a projektekhez kapcsolódó kutatói mobilitási tevékenységek és szakembercsere támogatásával.

A sikeres pályázatok hozzájárulnak:
– a magyar tudományos élet nemzetközi pozícióinak erősítéséhez;
– hazai kutatói közösség nemzetközi kapcsolatrendszerének bővítéséhez és erősítéséhez,
– nemzetközi TéT kiválósági központokban/programokban való fokozott magyar jelenlét biztosításához;
– a fiatal kutatók nemzetközi TéT kapcsolatrendszerbe történő bevonásához, nemzetközi tapasztalatszerzésük előmozdításához, és ezen keresztül a kutatói életpályamodell megszilárdulásához és a kutatói munkahelyteremtéshez;
– két- vagy többoldalú nemzetközi KFI együttműködés keretében megvalósuló projektek előkészítéséhez (kiemelten Horizont 2020 program keretében megvalósuló projektegyüttműködések).

A Horizont 2020 tag- és társult országaival megvalósuló projekt-együttműködések során fontos célkitűzés a Horizont 2020 programban való magyar részvétel elősegítése. 2
Rendelkezésre álló forrás: 300 millió forint. A támogatott pályázatok várható száma összesen 100-120 darab, relációnként 5-15 darab. A támogatható pályázatok száma indikatív jellegű, a pályázók által igényelt és elnyert támogatás függvényében változhat.

Pályázat csak egyénileg nyújtható be.

A jelen Felhívásra pályázhatnak:
a) Magyarországon székhellyel és 2 lezárt üzleti évvel rendelkező, kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, akik nem tartoznak az EVA hatálya alá, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel, 2 lezárt üzleti évvel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaság fióktelepei pályázhatnak, akik nem tartoznak az EVA hatálya alá, (GFO 11x, 226)
b) Költségvetési szervek, költségvetési szervek jogi személyiséggel rendelkező intézményei, amennyiben azok kutatóhelynek minősülnek, (GFO 3xx)
c) jogi személyiséggel rendelkező non-profit szervezetek, (amennyiben főtevékenységként kutatás-fejlesztést végző non-profit gazdasági társaságnak minősülnek), (GFO57x)
d) közalapítványok (GFO 561);
e) egyházi felsőoktatási intézmények (GFO 55x).

(forrás. nkfih.gov,hu)