Az Emberi Erőforrások Minisztere hátrányos helyzetű (elsősorban roma) fiatalok számára, média témában alkotói támogatásra pályázati felhívást tesz közzé.

Az alkotói támogatás célja, hogy hátrányos helyzetű/roma fiatalok ismeretet szerezzenek a média világában, hozzájárulva ezzel a fiatal, leendő roma értelmiségi személyes és szakmai fejlődéséhez, az identitásuk megerősítéséhez.

A média világának megismertetését az MTVA – Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap a budapesti székhelyén biztosítja. Az alkotói időszak alatt a támogatásban részesített pályázó köteles együttműködni az MTVA-val a gyakorlat megszerzése céljából, továbbá köteles az MTVA által meghatározott időben és gyakorisággal (hetente 4 alkalommal, alkalmanként 10 órában) a gyakorlat helyszínén megjelenni. A támogatás folyósítása – időarányosan – havi rendszerességgel történik. Az MTVA a támogatott gyakorlaton való rendszeres részvételéről háromhavonta igazolást állít ki az NKA Igazgatósága része.

Pályázatot nyújthat be

• 18 és 30 év közötti,
• legalább középfokú végzettséggel rendelkező magánszemély

A pályázónak a fentiek mellett a pályázat benyújtásakor az alábbi feltételeknek is meg kell felelnie:

• magyar állampolgárság,
• magyarországi lakóhely,
• büntetlen előélet,
• hátrányos helyzetű vagy a családban (egy háztartásban élők) az egy főre jutó havi jövedelem összege nem éri el a minimálbér 50%-át,
• roma származás előnyt jelent.

Jelen támogatásban évente maximum 20 fő részesülhet.

A rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 48.000.000 Ft a miniszteri keretből. A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás. Az igényelhető támogatás: 200.000 Ft/fő/hónap, maximum 2.400.000 Ft. A maximális támogatási intenzitás mértéke legfeljebb 100%.

A pályázati cél megvalósításának időtartama 2016. március 1.–2017. február 28.

Pályázatot benyújtani az NKA portálján keresztül 2016. január 6-án éjfélig lehet.

(forrás: nka.hu)