A COVID-19 járvány okozta veszélyhelyzet megnehezíti a pályázatból finanszírozott projektek végrehajtását, számos esetben a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségek nem, vagy csak nagyon nehezen teljesíthetőek. Az Innovációsés Technológiai Minisztérium egyes projektek megvalósításának segítése érdekében komplex intézkedéscsomagot dolgozott ki, amely átmeneti könnyített szabályozást vezet be a határidők, az indikátorok és a pénzügyi elszámolások teljesítésében. Részletek: https://www.kormany.hu/hu/innovacios-es-technologiai-miniszterium/europai-unios-fejlesztesekert-felelos-allamtitkar/hirek/koronavirus-megemelt-eloleg-kitolt-hataridok-konnyebb-elszamolas-az-unios-tarsfinanszirozasu-projekteknel és https://www.kormany.hu/download/d/5a/c1000/kedvezményezetti tajekoztato veszelyhelyzet__200330.pdf