A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal pályázatot hirdetett a szellemitulajdon-védelem eszköztárának tudatos, versenyképességet fokozó, minél szélesebb körű alkalmazásának támogatására.

A pályázat célja, hogy előmozdítsa a szellemitulajdon-védelem eszköztárának tudatos, versenyképességet fokozó, minél szélesebb körű alkalmazását, így biztosítva a hazai vállalkozások és kutatóintézetek piaci érvényesülését és K+F+I tevékenységre fordított forrásainak megtérülését.

Magánszemélyek és a Közép-magyarországi régióban székhellyel rendelkező vállalkozások, illetve intézmények szellemi alkotások iparjogvédelmi oltalmát szolgáló újdonságkutatási, oltalomszerzési és oltalom-fenntartási, valamint a szellemivagyon-értékelési tevékenységét támogat a pályázat keretében a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal.

Pályázhatnak:

• magyarországi lakóhellyel rendelkező természetes személyek
• közép-magyarországi székhellyel rendelkező egyéni vállalkozók, mikro-, kis- és középvállalkozások, nagyvállalatok, költségvetési szervek, ill. azok jogi személyiséggel rendelkező intézményei, jogi személyiséggel rendelkező non-profit szervezetek
• az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Közép-Magyarországon fiókteleppel rendelkező mikro-, kis- és középvállalkozások, nagyvállalat esetében annak közép-magyarországi telephelyei

A pályázati felhívásra konzorciumi formában pályázni nincs lehetőség. Egy pályázó a futamidő alatt többször is pályázhat, illetve részesülhet támogatásban.

A pályázat keretében támogatható:

• a találmányok, növényfajták, használati minták, formatervezési minták tekintetében a hazai/és vagy külföldi iparjogvédelmi oltalom megszerzésével, fenntartásával kapcsolatos tevékenység;
• a Szabadalmi Együttműködési Szerződés (PCT) szerinti nemzeti eljárások megindítása;
• európai szabadalom hatályosítása;
• szellemivagyon-értékeléssel kapcsolatos tevékenység.
 

Az NKFI Hivatal a pályázat célkitűzéseinek elérése érdekében a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap terhére a 2015–2016 közötti időszakra összesen 300 millió forint keretösszeget biztosít, amelyből a 2015. évi kifizetésekre rendelkezésre álló forrás 200 millió forint.

Pályázónként 0,6-7,1 millió forint közötti vissza nem térítendő támogatás igényelhető, a rendelkezésre álló forrás erejéig. A támogatás mértéke az összes elszámolható költség 100%-a, azaz a támogatás maximális intenzitása 100%.

A pályázatok benyújtása 2015. október 15-től a keret kimerüléséig folyamatosan, de legkésőbb 2016. december 31-ig lehetséges.

(forrás: http://nkfih.gov.hu/)