Az Interreg V-A Magyarország-Horvátország Együttműködési Program 2016. február 29-én hivatalosan megnyílt.

A Magyarország és Horvátország közötti határon átnyúló együttműködés folytatásaként az Európai Unió kohéziós politikájának 2014-2020-as időszakában az Interreg V-A Magyarország-Horvátország Együttműködési Program újabb lehetőséget nyújt a határtérség fejlesztésére.

A támogatásra jogosult terület:
Magyarországon Baranya megye, Somogy megye és Zala megye mint NUTS III régiók, valamint
Horvátországban Međimurska (Muraköz), Varaždinska (Varasd), Koprivničko-križevačka (Kapronca-Körös), Bjelovarsko-bilogorska (Belovár-Bilogora), Virovitičko-podravska (Verőce-Drávamente), Požeško-slavonska (Pozsega-Szlavónia), Osječko-baranjska (Eszék-Baranya), Vukovarsko-srijemska (Vukovár-Szerémség) megyék.
A programterület nagyrészt megegyezik a 2007–2013-as programidőszakban jogosult térségekkel, kiegészülve négy új (a 2007-2013 közötti programidőszakban „szomszédos” megyének hívott) megyével, ezek Varaždinska, Vukovarsko-srijemska, Bjelovarsko-bilogorska és Požeško-slavonska.
Az Európai Bizottság által elfogadott Együttműködési Program az alábbi támogatási területeket tartalmazza:
1.prioritási tengely: A KKV-k versenyképességének fokozása

Az 1. prioritási tengely az első pályázati felhívásban nem kerül megnyitásra. A közös KKV-fejlesztési projekteket a program egy külön mechanizmuson keresztül támogatja majd, amely jelenleg kidolgozás alatt áll.
2. prioritási tengely: A természeti és kulturális erőforrások fenntartható hasznosítása
3. prioritási tengely: Együttműködés
4. prioritási tengely: Oktatás

A program Európai Regionális Fejlesztési Alapból származó támogatása 60,8 millió euró, amelyet a két ország nemzeti finanszírozási hozzájárulása egészít ki. Az első pályázati felhívás keretében megnyíló összes támogatás összege 26,5 millió euró.

Az egykörös rendszerben meghirdetett támogatásra a pályázatok benyújtásának határideje 2016. május 31-e.

A pályázati lehetőségekről és feltételekről a program weboldalán van lehetőség tájékozódni: www.huhr-cbc.com

Részletek:itt

(forrás: palyazat.gov.hu)