A Széchenyi 2020 keretében megjelent az „Intelligens szakosodást szolgáló intézményi fejlesztések” című (EFOP-3.6.1-16 kódszámú) felhívás.

A felhívás általános célja, hogy komplex intézményi fejlesztési projektek keretében biztosítsa a felsőoktatási intézmények hatékony bekapcsolódását a Nemzeti Intelligens Szakosodási Stratégia megvalósításába. A felhívás célja ennek megfelelően a felsőoktatási intézmények kutatási kapacitásainak bővítése, kutatási szolgáltatásaik fejlesztése, a társadalmi innováció (social innovation) fokozása, a K+F szféra egészében betöltött tudásbázis funkció és a felsőoktatás harmadik missziójának erősítése révén a tudás négyszög (quadruple helix model) kiépítése. Az intelligens szakosodás stratégia célkitűzéseivel összhangban legfontosabb cél annak elősegítése, hogy a felsőoktatási intézmények olyan kapacitásokat építsenek ki, olyan tudásbázist fejlesszenek és olyan kutatási folyamatokat alakítsanak ki, amely képessé teszi az intézményeket a társadalmi innovációt szolgáló és a K+F szféra igényeit kielégítő szolgáltatások nyújtására valamint a kutatói utánpótlás biztosítására.

Kizárólag a a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 1. mellékletében felsorolt felsőoktatási intézmények nyújthatnak be támogatási igényt, kevésbé fejlett régiókban található székhelyen vagy telephelyen megvalósuló fejlesztéssel.

E felhívásra kizárólag a gazdasági szervezetek gazdálkodási forma szerinti besorolásáról, a statisztikai számjel elemeiről és nómenklatúráiról szóló 21/2012. (IV.16.) KIM rendelet szerinti alábbi GFO besorolású intézmények nyújthatnak be projektjavaslatot: 312 (Központi költségvetési szerv) 342 (Köztestületi költségvetési szerv) 552 (Elsődlegesesen közfeladatot ellátó belső egyházi jogi személy), 559 (Egyházi szervezeti technikai kód), 562 (Közalapítvány önálló intézménye), 563 (Egyéb alapítvány önálló intézménye), 599 (Egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezet.

A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 20 milliárd forint. A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 15-20 db (intézményi mérettől függő sávosan maximalizált projektmérettel).

A támogatási kérelmek benyújtása 2016. június 15-től 2018. június 15-ig folyamatosan lehetséges.

(forrás: palyazat.gov.hu)