A nagysikerű Önindító munkaerő-piaci program idén is elindul. A program kreatív iparban és a turizmus területén vállalkozni kívánó álláskeresőket támogatja.

A Baranya Megyei Kormányhivatal, a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara, a Kulturális Innovációs Kompetencia Központ Egyesület, a Magyar Turizmus Zrt. Dél-dunántúli Regionális Marketing Igazgatósága, Pécs Megyei Jogú Város valamint a Baranya Megyei Vállalkozói Központ vesz részt a program megvalósításában.

A korábbi két Önindító program során összesen 38 fő vett részt az 500 órás komplex vállalkozói képzésen, amely elméleti és gyakorlati modulból épült fel. Az itt megtanultak alapján elkészítették üzleti tervüket, amely alapján további támogatásokat igényelhettek.

A program sajátossága a keresztszülők, azaz a saját szakmájukban sikeres, a kamara által felkért vállalkozók részvétele, akik a program során a leendő vállalkozókat szakmai, személyes, egyénre szabott tanácsokkal segítik, támogatják.

A program októberben indul, és az előző évekhez hasonló tematika szerint valósul meg. 500 órás komplex vállalkozóvá válási képzésre kerül sor, a képzés időszaka alatt keresetpótló juttatásban részesülnek a résztvevők, majd az inkubációs időszak alatt  6 havi minimálbérrel megegyező összegű vállalkozástámogatást kapnak, és 2 millió Ft vissza nem térítendő tőkejuttatás is jár nekik.

A programban résztvevők várható létszáma 20 fő

Jelentkezni 2016. október 9-ig van lehetőség.

A kitöltött és aláírt Pályázati felhívás – jelentkezési lapot CD-n és 2 példányban nyomtatva, összefűzve, kizárólag postai úton, tértivevénnyel feladott küldeményként kell továbbítani a Baranya Megyei Kormányhivatal  Foglalkoztatási Főosztályához.

(forrás: http://www.pbkik.hu/)